Bài 65: Phân số bằng nhau

Thứ sáu , 28/04/2017, 18:33 GMT+7
     

 TOÁN LỚP 4 BÀI 65

GIẢI BÀI TẬP PHÂN SỐ BẰNG NHAU

A. Hoạt động cơ bản

1. a) Tìm ví dụ minh họa tính chất cơ bản của phân số.

b) Chơi trò chơi “Ghép thẻ”: Ghép các phân số bằng nhau (SGK/30)

Gợi ý:

 

B. Hoạt động thực hành

1. Quan sát hình vẽ, viết số thích hợp vào ô trống (SGK/30.

a) Các phân số bằng nhau chỉ số phần đã tô màu ở các hình trên là:

 

 

b) Các phân số bằng nhau chỉ số phần đã tô màu ở các hình trên là:

Gợi ý:

 

2. Viết số thích hợp vào ô trống:

Gợi ý:

 

3. Viết các số thích hợp vào ô trống.

Gợi ý:

 

C. Hoạt động ứng dụng

Em hãy tìm 3 phân số bằng phân số 1/2 và viết vào vở. Giải thích cho bố mẹ nghe tại sao các phân số em tìm được lại bằng phân số 1/2.

Gợi ý:

 

toan lop 4 bai 65 phan so bang nhau