Bài 67: Quy đồng mẫu số các phân số

Thứ sáu , 28/04/2017, 21:13 GMT+7
     

 TOÁN LỚP 4 BÀI 67

GIẢI BÀI TẬP QUY ĐỒNG MẪU SỐ CÁC PHÂN SỐ

A. Hoạt động cơ bản

1. Chơi trò chơi “Đố bạn”:

Em đố bạn:

a) Chỉ ra các phân số bằng phân số 1/2.

b) Chỉ ra các phân số bằng phân số 1/3.

Gợi ý:

 

B. Hoạt động thực hành

1. Quy đồng mẫu số hai phân số:

Gợi ý:

 

2. Quy đồng mẫu số hai phân số: 

Gợi ý:

 

C. Hoạt động ứng dụng

1. Hãy viết các phân số lần lượt bằng 5/6; 9/8 và có mẫu số chung là 24.

Gợi ý:

 

2. Tìm mẫu số chung của các phân số:

 

Gợi ý:

a) Mẫu số chung: 12

b) Mẫu số chung: 8

toan lop 4 bai 67 quy dong mau so cac phan so