Bài 49: Chia số có hai chữ số (tiếp theo)

Thứ năm , 27/04/2017, 08:49 GMT+7
     

 TOÁN LỚP 4 BÀI 49

GIẢI BÀI TẬP CHIA CHO SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ (TIẾP THEO) 

A. Hoạt động cơ bản

1. Chơi trò chơi

“Ai nhanh ai đúng”: Tìm các tấm thẻ viết phép chia có thương lớn hơn 20.

Gợi ý:

Phép chia có thương lớn hơn 20 là:

925 : 35; 915 : 12; 866 : 36; 639 : 29 

 

2. Đặt tính rồi tính:

    87678 : 18

    45568 : 23

Gợi ý:

 

B. Hoạt động thực hành

1. Đặt tính rồi tính:

a) 855 : 45; 9009 : 33; 9276 : 39;

b) 35967 : 19; 40152 : 24; 33695 : 17

Gợi ý:

 

2. Tính giá trị của biểu thức:

a) 4657 + 3444 : 28;

b) 601759 - 1988 : 14

Gợi ý:

a) 4657 + 3144 : 28 

   = 4657 + 123

   = 4780

b) 601759 - 1988 : 14

   = 601759 - 142

   = 601617

 

3. Giải bài toán:

Một vận động viên đua xe đạp, trong 1 giờ 15 phút đi được 38km 400m. Hỏi trung bình mỗi phút người đi đó được bao nhiêu mét?

Bài  giải

Đối: 1 giờ 15 phút = 75 phút

    38km 400m = 38400m 

Trung bình mỗi phút người đó đi được là:

    38400 : 75 = 512 (m)

                   Đáp số: 512m 

 

C. Hoạt động ứng dụng

Trả lời câu hỏi và viết vào vở:

a) Em đọc bảng tổng hợp ngày công của một người thợ dưới đây và viết số thích hợp vào ô trống:

  Số lượng 

 Thời gian

  Số ngày làm việc

 Số lượng sản phẩm

 Tháng 1

 22

 4700

 Tháng 2

 23

 5170

 Tháng 3

 22

 5875

 Cả ba tháng

 

 

b) Trung bình mỗi ngày người thợ nói trên làm được bao nhiêu sản phẩm?

Gợi ý:

a) Cả ba tháng: 67 ngày làm việc; 15745 sản phẩm.

b) Trung bình mỗi ngày người thợ làm được 235 sản phẩm.

toan lop 4 bai 49 chia so co hai chu so