Bài 58: Em đã học được những gì ? (toán lớp 4)

Thứ năm , 27/04/2017, 14:14 GMT+7
     

 TOÁN LỚP 4 BÀI 58

GIẢI BÀI TẬP EM ĐÃ HỌC ĐƯỢC NHỮNG GÌ?

Em đọc kĩ đề bài rồi làm vào giấy kiểm tra, sau đó soát lại kết quả.

1. Viết các số sau:

- Bảy triệu hai trăm ba mươi tư nghìn năm trăm linh tám.

- Hai trăm mười ba triệu sáu trăm hai mươi ba nghìn bốn trăm bảy mươi lăm.

- Tám triệu không trăm ba mươi nghìn ba trăm bảy mươi.

Gợi ý:

Viết số: 7234508; 213623475; 8030370

 

2. Đặt tính rồi tính:

a) 426 x 213;

b) 3124 x 231;

c) 7168 : 56;

d) 66178 : 203.

Gợi ý:

 

3. Tìm x:

a) X x 45 = 5715;

b) 12615 : X = 29

Gợi ý:

a) X X 45 = 5715

    X = 5715 : 45

    = 127

 

b) 12615 : X = 29

    = 12615 : 29

    = 435

 

 

4. Viết chữ số thích hợp vào ô trống:

a) 46 ( )  chia hết cho 9;

b) 935 ( )  chia hết cho 2 và 5.

Gợi ý:

a) 46 (8)

b) 935 (0)

 

5. Giải bài toán:

Hai bao đường nặng 1 tạ 70kg. Bao nhỏ ít hơn bao lớn 30kg. Tính mỗi bao đường cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam.

Bài giải

Đổi: 1 tạ 70kg = 170kg Bao nhỏ cân nặng là:

(170 - 30) : 2 = 70 (kg)

Bao lớn cân nậng là:

170 - 70 = 100 (kg)

Đáp số:            

bao nhỏ: 70kg;

bao lớn: 100kg

 

6. Cho hình tứ giác ABCD:

a) Viết tên cặp cạnh song song với nhau;

b) Viết tên các cặp cạnh vuông góc với nhau;

c) Viết tên các góc vuông, góc nhọn, góc tù trên hình vẽ.

Gợi ý:

a) AB song song DC;

b) AB vuông góc AD; AD vuông góc DC;

c) - Góc vuông đỉnh A, cạnh AB, AD; góc vuông đỉnh D, cạnh DA, DC

- Góc nhọn đỉnh C, cạnh CB, CD

- Góc tù đinh B, cạnh BA, BC.

toan lop 4 bai 58 em da hoc duoc nhung gi