Bài 48: Chia số có hai chữ số (tiếp theo)

Thứ năm , 27/04/2017, 08:36 GMT+7
     

 TOÁN LỚP 4 BÀI 48

 CHIA CHO SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ (TIẾP THEO)

A. Hoạt động cơ bản

1. Chơi trò chơi “Ghép thẻ”

Ghép thẻ phép tính với kết quả của phép tính đó (SGK/60)

Gợi ý:

 

2. Đặt tính rồi tính

a) 3306 : 91

b) 4339 : 23.

Gợi ý:

 

B. Hoạt động thực hành

1. Đặt tính rồi tính:

    6372 : 18

    5502 : 21

    3967 : 14

Gợi ý:

 

2. Tính giá trị của hiểu thức:

a) 3659 + 4811 : 17;

b) 601759 - 9125 : 25.

Gợi ý:

a) 3659 + 4811 : 17 

   = 3659 + 283 

   = 3942

 

b) 601759 - 9125 : 25 

   601759 - 365 

   = 601394

 

3. Giải bài toán:

Một người đóng gói 3500 bút chì theo từng tá (mỗi tá gồm 12 cái). Hỏi người đó đóng gói được nhiều nhất bao nhiêu tá bút chì và còn thừa mấy bút chì?

Bài giải

Ta có: 3500 : 12 = 291 (dư 8)

Người đó đóng gói được nhiều nhất 291 tá và thừa 8 bút chì

Đáp số: 291 tá, thừa 8 bút chì

 

C. Hoạt động ứng dụng

Trả lời câu hỏi và viết vào vở:

Mỗi ngày đàn lợn nhà bác Nảm ăn hết khoảng 41 kg thức ăn chăn nuôi gia súc. Hỏi 1312kg thức ăn chăn nuôi gia súc đủ cho đàn lợn nhà bác Năm ăn trong mấy ngày?

Gợi ý:

1312kg thức ăn đủ cho đàn lợn ăn trong 32 ngày.

toan lop 4 bai 48