Bài 50: Thương có chữ số 0

Thứ năm , 27/04/2017, 09:00 GMT+7
     

 TOÁN LỚP 4 BÀI 50

GIẢI BÀI TẬP THƯƠNG CÓ CHỮ SỐ 0

A. Hoạt động cơ bản

1. Chơi trò chơi “Ghép thẻ”:

Ghép thẻ phép tính với kết quả của phép tính đó (SGK/66)

Gợi ý:

 

2. Đặt tính rồi tính:

    8750 : 35

    3654 : 18

Gợi ý:

 

B. Hoạt động thực hành

1. Đặt tính rồi tính:

a) 7680 : 64

    7318 : 36

    13870 : 45

b) 4674 : 82

    18408 : 52

    12345 : 67

Gợi ý:

2. Sai ở đâu?

Gợi ý: Sai ở đâu?

 

4. Giải bài toán:

Một ô tô cứ đi 15km thì tiêu hao hết 1 l xăng. Giá tiền 1 l xăng là 22 000 đồng. Tính số tiền phải mua xăng đế ô tô đó đi được quãng đường dài 60km.

Bài giải

Số lít xăng để đi 60km là:

   60 : 15 = 4 (l)

Số tiền mua xăng là:

   22000 x 4 = 88000 (đồng)

                  Đáp số: 88000 đồng

 

C. Hoạt động ứng dụng

Trả lời câu hỏi và viết vào vở:

a) Năm nay bác Minh thu hoạch được 9 tấn 690kg cả thóc và ngô. số thóc được bác đóng vào 42 bao, số ngô được bác đóng vào 53 bao. Hỏi bác Minh thu hoạch được bao nhiêu ki-lô-gam ngô, bao nhiêu ki-lô-gam thóc? (Biết rằng khối lượng mỗi bao bằng nhau).

b) Cứ 25 viên gạch men thì lát được lm2 nền nhà. Hỏi nêu dùng hẽt 1050 viên gạch loại đó thì lát được bao nhiêu mét vuông nền nhà?

Gợi ý:

a) Bác Minh thu hoạch được 4284kg thóc, 5406kg ngô.

b) Lát được 42m2 nền nhà.

toan lop 4 bai 50 thuong co chu so 0