Bài 53: Em ôn lại những gì đã học (toán lớp 4)

Thứ năm , 27/04/2017, 10:12 GMT+7
     

 TOÁN LỚP 4 BÀI 53

GIẢI BÀI TẬP EM ÔN LẠI NHỮNG GÌ ĐÃ HỌC

A. Hoạt động thực hành

1. Đặt tính rồi tính:

a) 38376 : 312

   50399 : 57

b) 152 x 134

   27 x 23

Gợi ý:

 

2. Viết số thích hợp vào ô trống (SGK/75)

Gợi ý:

  Số bị chia

 40775

 20379

 16258

 Số chia 

 233

 152

 125

 Thương

 175

 134

 130

 Số dư

 0

 11

 8

 

 

3. Giải bài toán:

Một đội sản xuất có 25 người. Tháng 1 đội đó làm được 855 sản phẩm, tháng 2 làm được 920 sản phẩm, tháng 3 làm được 1350 sản phẩm. Hỏi trong cả ba tháng đó, trung bình mỗi người của đội làm được bao nhiêu sản phẩm?

Bài giải

Số sản phẩm làm được trong cả ba tháng là:

    855 + 920 + 1350 = 3125 (sản phẩm)

Trung bình mỗi người làm được:

    3125 : 25 = 125 (sản phẩm)

                      Đáp số: 125 sản phẩm.

 

4. Biểu đồ dưới đây nói về số giờ nắng trong tháng 6 năm 2008 ở một số địa phương:

Số giờ nắng trong tháng 6 năm 2008

Dựa vào biểu đồ trên hãy viết tiếp vào chỗ chấm:

a) Tháng 6 ở Hà Nội có ... giờ nắng.

b) ... Tháng 6 ở có nhiều giờ nắng nhất.

c) ... Tháng 6 ở có ít giờ năng nhất.

d) Số giờ nắng trong tháng 6 ở Pleiku nhiểu hơn ở Cà Mau là ... giờ

Gợi ý:

a) Tháng 6 ở Hà Nội có 116 giờ nắng.

b) Tháng 6 ở Nha Trang có nhiều giờ nắng nhất.

c) Tháng 6 ở Lai Châu có ít giờ nắng nhất.

d) Số giờ nắng ở Pleiku nhiều hơn ở Cà Mau là 73 giờ.

 

B. Hoạt động ứng dụng

Trả lời câu hỏi và ghi vào vở:

Em hỏi người lớn xem mỗi tháng gia đình em dùng hết khoảng bao nhiêu ki-lô-gam gạo. Em hỏi giá tiền lkg gạo và tính xem mổi tháng nhà em phải chi hết khoảng bao nhiêu tiền gạo?

Gợi ý:

Mỗi tháng gia đình em dùng hết khoảng 40kg gạo. Nhà em phải chi hết 720 000 đồng tiền gạo.

toan lop 4 bai 53 em on lai nhung gi da hoc