Bài 60: Hình bình hành

Thứ sáu , 28/04/2017, 17:03 GMT+7
     

 TOÁN LỚP 4 BÀI 60

GIẢI BÀI TẬP HÌNH BÌNH HÀNH

A. Hoạt động cơ bản

1. Chơi trò chơi “Ghép hình”:

Mỗi nhóm thảo luận, tìm cách ghép hai hoặc ba hình đã cho thành một hình mới.

 

Gợi ý:

 

2. Trong các hình sau, hình nào là hình bình hàng?

Gợi ý:

Hình bình hành là: hình 1, hình 2, hình 5.

 

B. Hoạt động thực hành

1. Quan sát các hình dưới đây và nêu tên gọi của mỗi hình đó

Gợi ý:

Hình 1: hình chữ nhật, hình 2: hình tứ giác, hình 3: hình tam giác, hình 4: hình tròn, hình 5: hình bình hành, hình 6: hình vuông.

 

2. Cho biết trong hình tứ giác ABCD: AB và DC là hai cạnh đối diện; AD và BC là hai cạnh đối diện.

Trong hai hình vẽ trên, hình nào có cặp cạnh đối diện song song và bằng nhau?

Gợi ý:

Hình bình hành MNPQ có cặp cạnh đối diện song song và bằng nhau.

 

3. Vẽ thêm hai đoạn thẳng để được một hình bình hành:

Gợi ý:

 

C. Hoạt động ứng dụng

Lấy một miếng bìa có dạng hình bình hàng (như hình vẽ):

- Kẻ AH vuông góc với DC.

- Cắt miếng bìa theo đường AH để được hai mảnh bìa.

- Ghép hai mảnh bìa vừa cắt được thành một hình chữ nhật.

- Dán hình chữ nhật em vừa ghép được vào vở.

Gợi ý:

toan lop 4 bai 60 hinh binh hanh