Bài 64: Luyện tập (toán lớp 4)

Thứ sáu , 28/04/2017, 18:19 GMT+7
     

 TOÁN LỚP 4 BÀI 64 LUYỆN TẬP

A. Hoạt động thực hành

1. Viết rồi đọc phân số chỉ phần đã tô màu trong mỗi hình sau (SGK/25).

Gợi ý:

 

2. Viết (theo mẫu) (SGK/26)

Gợi ý: 

  Viết 

 Đọc

 3/10 m

 Ba phần mười mét

 1/4 giờ 

 Một phần tư giờ

 8/10 km 

 Tám phần mười ki-lô-mét

 1/2 kg 

 Một phần hai ki-lô-gam

 

 

3. Viết mỗi số tự nhiên sau dưới dạng phân số có mẫu số bằng 1:

4; 17; 1; 39; 0

Gợi ý:

 

4. Viết số thích hợp vào ô trống (SGK/26)

Gợi ý:

 

B. Hoạt động ứng dụng

1. Mỗi đoạn thẳng dưới đây được chia thành các phần có độ dài bằng nhau. Hãy vẽ hai đoạn thẳng CD và MN vào vở rồi viết vào chỗ chấm (theo mẫu);

Gợi ý:

 

2. Viết phân số biểu diễn phần hình đã tô màu của mỗi bạn dưới đây (SGK/27).

Gợi ý:

 
toan lop 4 bai 64 bai 64 luyen tap toan lop 4 toan lop 4 bai 64 luyen tap