Bài 62: Phân số

Thứ sáu , 28/04/2017, 17:36 GMT+7
     

 TOÁN LỚP 4 BÀI 62

GIẢI BÀI TẬP PHÂN SỐ

A. Hoạt động cơ bản

1. Chơi trò chơi “Ghép thẻ”:

a) Ghép mỗi thẻ với hình thích hợp (SGK/16)

Gợi ý:

 

B. Hoạt động thực hành

1. a) Viết rồi đọc phân số chỉ phần đã tô màu trong mỗi hình dưới đây:

b) Tô màu vào mỗi hình vẽ để được phân số tương ứng (SGK/19)

Gợi ý:

a) Hình 1: 2/6 hai phần sáu; Hình 2: 2/5 hai phần năm; Hình 3: 3/8 ba phần tám; Hình 4: 3/5 ba phần năm; Hình 5: 2/7 hai phần bảy; Hình 6: 5/8 năm phần tám

b)

2. Viết (theo mẫu) (SGK/19)

Gợi ý: 

  Phân số

 Tử số

 Mẫu số

 4/4

 4

 5

 7/9

 7

 9

 8/13

 8

 13 


3. Vẽ hình biểu diễn phân số: 1/2; 1/3.

Gợi ý:

 

C. Hoạt động ứng dụng

1. Em viết một phân số vào vở, đọc phân số đó và nói cho bố mẹ nghe trong phân số em vừa viết đâu là mẫu số, đâu là tử số.

Gợi ý:

Phân số 7/9: Bảy phần chín; mẫu số là 9, tử số là 7.

 

2. Em đọc thông tin sau và nói với bố mẹ:

Hươu cao cổ có thê cao hơn 5m. Cổ của chúng cao khoảng 2/5 chiều cao cơ thể.

Gợi ý:

Cổ hươu cao cổ cao khoảng 2/5 chiều cao cơ thể (2m)

toan lop 4 bai 62 phan so