• Bài 17: Phép Cộng, Phép Trừ

    Học Tốt Ngữ Văn hướng dẫn soạn bài và trả lời câu hỏi toán học lớp 4 bài 17 Phép Cộng, Phép Trừ chương trình thí điểm mới VNEN....
  • Soạn bài chơi chữ

    Lối chơi chữ : sử dụng từ đồng âm – Đồng âm giữa từ thuần Việt và từ Hán Việt. Tất cả các từ ngữ : liu điu, rắn, thẹn đèn, hổ...