Bài 17: Phép Cộng, Phép Trừ

Thứ ba , 25/04/2017, 10:42 GMT+7
     

 TOÁN LỚP 4 BÀI 17

 PHÉP CỘNG, PHÉP TRỪ

A. Hoạt động cơ bản

1. Chơi trò chơi “Chuyến hàng lên tàu”:

Chơi theo nhóm:

Mỗi nhóm làm lần lượt từng phép tính:

- Với phép tính thứ nhất, điền kết quả vào ô trống ở cuối dòng.

- Chép kết quả này vào ô trống phía trên của phép tính thứ hai (theo hướng mũi tên)

- Tiếp tục cho đến khi thực hiện xong phép tính cuối cùng.

Gợi ý:

 

4. Tính:

 

 

Gợi ý:

 

B. Hoạt động thực hành

1. Tính:

 

 

Gợi ý:

 

2. Đặt tính rồi tính:

a) 538042 + 142387

    185364 + 92806

b) 612794 - 150847 

    570829 - 4270

Gợi ý:

 

3. Tìm x:

a) X - 254 = 3982

b) 316 + X = 2924

Gợi ý:

 

4. Giải bài toán.

a) Trong vụ mùa năm nay, tỉnh Thái Bình thu hoạch được 391 500 tấn thóc, tỉnh Hưng Yên thu hoạch được 241 500 tấn thóc. Hỏi trong vụ mùa năm nay cả hai tỉnh thu hoạch được bao nhiêu tấn thóc?

b) Quãng đường xe lửa từ Hà Nội đến Thành phố Hồ Chí Minh dài 1730km (xem hình vẽ). Quãng đường xe lửa từ Hà Nội đên Nha Trang dài 1315km. Tính quãng đường xe lửa từ Nha Trang đến Thành phố Hồ Chí Minh.

Bài giải

a) Cả hai tỉnh thu hoạch được là:

391500 + 241500 = 633000 (tấn)

Đáp số: 633000 tấn

b) Quãng đường xe lửa từ Nha Trang đến TP. Hồ Chí Minh là:

1730 - 1315 = 415 (km)

                  Đáp số: 415km.

 

C. Hoạt động ứng dụng

Dưới dây là bảng số liệu về chiều dài của một số con sông trên thế giới:

  Số TT

 Tên sông

 Chiều dài

 1

 Nin (châu Phi)

 6732km

 2

 A-mua (châu Á)

 4415km

 3

 Mê Kông (châu Á)

 4183km

 4

 Hoàng Hà (châu Á)

 5464km

 5

 A-ma-dôn (châu Mĩ)

 6693km

 6

 Trường Giang (châu Á)

 6300km

 7

 Công-gô (châu Phi)

 4373km

Em hãy cho biết:

a) Trong các sông trên, sông nào dài nhất? Sông nào ngắn nhất?

b) Sông Nin dài hơn sông Công-gô bao nhiêu ki-lô-mét?

c) Sông Mê Kông ngắn hơn sông Trường Giang bao nhiêu ki-lô-mét?

Gợi ý:

a) Sông Nin (châu Phi) dài nhất. Sông Mê Kông (châu Á) ngắn nhất.

b) Sông Nin dài hơn sông Công-gô 2359km.

c) Sông Mê Công ngắn hơn sông Trường Giang 2117km.

toan lop 4 bai 17 phep cong phep tru