• Phân tích truyện Tấm Cám

    Học Tốt Ngữ Văn hướng dẫn phân tích, bình luận và phát biểu cảm nghĩ về truyện cổ tích Tấm Cám. Truyện Tấm Cám có hai phần ứng...
  • Tóm tắt truyện Tấm Cám dựa theo nhân vật Tấm Cám

    Tấm là chị em cùng cha khác mẹ với Cám. Khi cha và mẹ qua đời, Tấm ở với mẹ con dì ghẻ. Hai mẹ con gì đối xử với Tấm rất cay...
  • Soạn bài tấm cám

    (Học Tốt Ngữ Văn 10) Mâu thuẫn giữa Tấm và mẹ con Cám diễn ra từ đầu đến cuối truyện. Ban đầu, đó là mâu thuẫn giữa mẹ ghẻ và...