• Thái độ của nhà thơ đối với bà Tú

    Bằng cách nói của dân gian "Một duyên hai nợ âu đành phận". Theo đạo Phật vợ chồng có duyên nợ từ kiếp trước. Ca dao có câu...
  • Phân tích bài thơ Thương vợ của Tú Xương

    Học Tốt Ngữ Văn hướng dẫn phân tích, bình luận và phát biểu cảm nghĩ về bài thơ Thương vợ của Tú Xương. Trong các gia đình...
  • Soạn bài thương vợ

    Có lẽ vì thế mà tình thương của Tú Xương dành cho bà Tú trở nên sâu sắc hơn. Bên cạnh đó, hình ảnh này còn được sử dụng cùng...