• Phân tích bài thơ Tỏ Lòng của Phạm Ngũ Lão

    Học Tốt Ngữ Văn hướng dẫn phân tích, bình luận và phát biểu cảm nghĩ về bài thơ Tỏ lòng (Thuật hoài) của Phạm Ngũ Lão. Bài thơ...
  • Tả con vật mà em thích

    Hướng dẫn các bạn tả con vật nuôi trong gia đình mà em thích và yêu quý nhất. Em đặt tên cho con chó nhà em là Lucky, nó cao...
  • Soạn bài tỏ lòng

    Phạm Ngũ Lão thẹn vì không có tài mưu lược lớn như Vũ Hầu – Gia Cát Lượng xưa để giúp dân, giúp nước. Chúng ta nên nhớ rằng...