• Soạn bài truyện Kiều lớp 9

  Học tốt ngữ văn giới thiệu với các bạn bài soạn truyện kiều của Nguyễn Du lớp 9 hay và ngắn gọn. Nguyễn Du sinh trường trong...
 • Tóm tắt Truyện Kiều của Nguyễn Du (ngắn gọn)

  Thúy Kiều, nhân vật chính trong Truyện Kiều, một cô gái tài sắc vẹn toàn, có tâm hồn cao thượng. Nhận dịp du xuân, nàng gặp Kim...
 • Soạn bài Mã Giám Sinh mua Kiều

  Xưng danh không rõ ràng: thông thường họ tên phải đi liền với nhau như: Họ Kim tên Trọng, hay họ Từ tên Hải... Ở đây, hỏi tên...
 • Soạn bài Thúy Kiều báo ân báo oán

  Những lời đầu tiên của Kiều nói với Hoạn Thư có giọng điệu mỉa mai, đay nghiến. Giọng điệu ấy của Kiều cho thấy nàng quyết...
 • Soạn bài Kiều ở lầu Ngưng Bích

  Trong cảnh ngộ ở lầu Ngưng Bích, Kiều là người đáng thương nhất. Nhưng nàng đã quên cảnh ngộ bản thân để nghĩ về Kim Trọng,...
 • Soạn bài truyện kiều

  Nguyễn Du xuất thân trong một gia đình đại quý tộc có nhiều đời và nhiều người làm quan to (cha Nguyễn Du làm tới chức Tể...