• Tác giả, tác phẩm Vịnh khoa thi Hương

    Kết hợp hài hoà giữa bút phát nghệ thuật trào phúng với bút pháp trữ tình; chọn được những chi tiết điển hình hàm chứa ý nghĩa...
  • Soạn bài vịnh khoa thi Hương

    Vịnh khoa thi hương là bài thơ thuộc đề tài thi cử - một đề tài khá đậm nét trong sáng tác của Tú Xương – đã thể hiện thái độ...