Tác giả, tác phẩm Vịnh khoa thi Hương

Thứ ba , 18/04/2017, 12:58 GMT+7
     

 VỊNH KHOA THI HƯƠNG

(Trần Tế Xương)

1. Tác giả

(Xem bài Thương vợ)

2. Bài thơ

a) Chủ đề

- Thể thơ: Thất ngôn bát cú Đường luật. Đế tài “Thi cử”: Một đề tài khá đậm nét trong sáng tác của Tú Xương (13 bài vừa thơ vừa phú).

- Thể hiện thái độ mỉa mai, căm uất của nhà thơ đối với chế độ thi cử đương thời. Qua bài thơ, tác giả đã vẽ nên một phần hiện thực xã hội nhốn nháo, ô hợp của chế độ thực dân nửa phong kiến buổi đầu, đồng thời nói lên tâm sự của mình trước cảnh tình đất nước.

b) Nội dung

Bức tranh hiện thực sinh động, sắc nét, có giá trị khái quát cao về một khoa thi cuối mùa. Khoa thi Đinh Dậu năm 1897, khi thực dân Pháp đặt ách đô hộ lên nước ta. Qua khung cảnh trường thi thiếu tồn nghiêm và có phần lố bịch, ta thấy được cảnh tình đất nước: sự nhốn nháo, ô hợp, sự áp đảo của ngoại bang.

Bộc lộ sâu sắc tâm trạng của nhà thơ trước cảnh tình đất nước lúc bấy giờ: nỗi đau, nỗi nhục mất nước, căm ghét, khinh bỉ bọn thực dân xâm lược, muốn thức tỉnh lương tri, thức tỉnh tinh thần dân tộc ở mỗi con người (đặc biệt chú ý 2 câu cuối).

c) Về nghệ thuật

Kết hợp hài hoà giữa bút phát nghệ thuật trào phúng với bút pháp trữ tình; chọn được những chi tiết điển hình hàm chứa ý nghĩa sâu sắc: sĩ tử đeo lọ lôi thôi, quan trường thét loa ậm oẹ; những chi tiết châm biếm sâu cay: cờ che đầu quan sứ đối với váy quét đất của bà đầm. Thơ Đường luật đã Việt hoá đến mức thuần thục, tự nhiên như thơ dân tộc.

vinh khoa thi huong