Ôn Tập 3 Tiếng Việt Lớp 5 Học Kì 1

Chủ nhật , 05/03/2017, 20:35 GMT+7
     

ÔN TẬP 3 TIẾNG VIỆT LỚP 5 HỌC KÌ 1

HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH

1. Điền tiếng thích hợp vào mỗi vòng tròn xung quanh sao cho ghép với tiếng ở giữa sẽ tạo thành từ (SGK/175).

M: - ái (hữu ái)

- bằng (bằng hữu)

Gợi ý:

 

 

2. Đọc thầm bài thơ “Mầm non” (SGK/176).

 

3. Dựa vào nội dung bài đọc, chọn câu trả lời đúng.

1) Mầm non nép mình nằm im trong mùa nào?

a) Mùa xuân

b) Mùa hè

c) Mùa thu

d) Mùa đông

2) Trong bài thơ, mầm non được nhân cách hoá bằng cách nào?

a) Dùng những động từ chỉ hành động của người để kể, tả về mầm non.

b) Dùng những tính từ chỉ đặc điểm của người để miêu tả mầm non.

c) Dùng đại từ chỉ người để chỉ mầm non.

3) Nhờ đâu mầm non nhận ra mùa xuân về?

a) Nhờ những âm thanh rộn ràng, náo nức của cảnh vật mùa xuân.

b) Nhờ sự im ắng của mọi vật trong mùa xuân.

c) Nhờ màu sắc tươi tắn của cỏ cây, hoa lá trong mùa xuân.

4) Em hiểu câu thơ “Rừng cây trông thưa thớt” nghĩa là thế nào?

a) Rừng cây thưa thớt vì rất ít cây

b) Rừng cây thưa thớt vì cây không lá

c) Rừng cây thưa thớt vì toàn lá vàng

5) Ý chính của bài thơ là gì?

a) Miêu tả mầm non.

b) Ca ngợi vẻ đẹp của mùa xuân.

c) Miêu tả sự chuyển mùa kì diệu của thiên nhiên.6) Trong câu nào dưới đây, từ mầm non được dùng với nghĩa gốc?

a) Bé đang học ở trường mầm non.

b) Thiếu niên nhi đồng là mầm non của đất nước.

c) Trên cành cây có những mầm non mới nhú.

7) Hối hả có nghĩa là gì?

a) Rất vội vã, muôn làm việc gì đó cho thật nhanh.

b) Vui mừng, phấn khởi vì được như ý.

c) Vất vả vi dốc sức để làm cho thật nhanh.

8) Từ thưa thớt thuộc từ loại nào?

a) Danh từ      

b) Tính từ

c) Động từ

9) Dòng nào dưới đây chỉ gồm các từ láy?

a) Nho nhỏ, lim dim, mặt đất, hối hả, lất phất, rào rào, thưa thớt.

b) Nho nhỏ, lim dim, hối hả, lất phất, lặng im, thưa thớt, róc rách.

c) Nho nhỏ, lim dim, hối hả, lất phất, rào rào, thưa thớt, róc rách.

10) Từ nào đồng nghĩa với từ im ắng?

a) Lặng im

b) Nho nhỏ

c) Lim dim

4. Hãy tả ngôi trường thân yêu đã gắn bó với em trong nhiêu năm qua.

Gợi ý

1) d; 2) a; 3) a; 4) b; 5) c; 6) c; 7) a; 8) b; 9) c; 10) a.

Tham khảo những bài văn của lớp 5 (cùng tác giả).