Soạn bài Đấu tranh vì hoà bình

Thứ bảy , 04/03/2017, 07:13 GMT+7
     

 TIẾNG VIỆT 5 SOẠN BÀI ĐẤU TRANH VÌ HOÀ BÌNH

A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN

5. Thảo luận theo các câu hỏi dưới đây:

1) Vì sao chú Mo-ri-xơn lên án cuộc chiến tranh xâm lược của chính quyền Mĩ?

2) Chú Mo-ri-xơn nói với con điều gì khi từ biệt?

Gợi ý:

1) Chú Mo-ri-xơn lên án cuộc chiến tranh phi nghĩa; tàn ác khi đốt bệnh viện, trường học; vô nhân đạo khi giết người vô tội, giết trẻ em; phá huỷ một đất nước tươi đẹp.

2) Khi từ biệt, chú Mo-ri-xơn dặn con của mình hãy hôn mẹ khi mẹ đến và nói với mẹ rằng anh ra đi mà lòng rất thanh thản. 

 

6. Phát biểu ý kiến trước lớp:

Em có suy nghĩ gì về hành động của chú Mo-ri-xơn?

Gợi ý:

Hành động của chú Mo-ri-xơn rất cao cả, đáng khâm phục. Chú dám xả thân hi sinh vì việc nghĩa. 

 

B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH

1. Nhớ lại số sách báo em có và thống kê theo các loại sau:

a) Sách học các môn học ở trường

b) Sách truyện thiếu nhi

c) Các loại sách khác.

Gợi ý:

a) Sách học ở trường: 15 quyển.

b) Sách truyện thiếu nhi: 9 quyển.

c) Các loại sách khác: 7 quyển. 

 

2. Thực hiện các yêu cầu dưới đây và viết vào vở:

- Từng em nhớ lại và báo cáo với tổ trưởng scí buổi nghỉ học từ tuần 1 đến tuần 4 của mình.

- Tổ trưởng ghi số buổi nghỉ học của các thành viên trong tổ vào bảng thông kê dưới đây (SGK/85).

Gợi ý

Bảng thông kê sô buổi nghỉ học của tổ 2.

Số thứ tự

Họ và tên

Số buổi nghĩ học

Tuần 1

Tuần 2

Tuần 3

Tuần 4

1

 Nguyễn Văn Nam

 

1

 

 

2

 Hồ Thành Phát

 

 

2

 

3

 Võ Hồng Loan

 

 

1

 

4

 Trương Thị Hà

 

 

 

1

 

 Tổng cộng

 

1

3

1

 
dau tranh vi hoa binh