• Bài 64: Luyện tập (toán lớp 4)

    Mỗi đoạn thẳng dưới đây được chia thành các phần có độ dài bằng nhau. Hãy vẽ hai đoạn thẳng CD và MN vào vở rồi viết vào chỗ...
  • Bài 52: Luyện tập (toán lớp 4)

    Trả lời câu hòi và ghi vào vở: a) Mua 350g thịt lợn hết 42 000đ. Hỏi lkg thịt lợn giá bao nhiêu tiền? Em hỏi người lớn giá tiền...
  • Bài 7: Luyện tập (toán lớp 4)

    Học Tốt Ngữ Văn hướng dẫn soạn bài và trả lời câu hỏi toán lớp 4 bài 7 Luyện tập chương trình thí điểm mới VNEN. Với sự giúp đỡ...