Giải Tiếng Việt Lớp 5 (Tập 1 & 2)

Học Tốt Ngữ Văn hướng dẫn các bạn soạn bài và giải bài tập tiếng việt lớp 5 tập 1 và tập 2 chương trình thí điểm mới...
 • Soạn bài Cùng đặt câu ghép

  Học Tốt Ngữ Văn hướng dẫn soạn bài và trả lời câu hỏi tiếng việt lớp 5 bài cùng đặt câu ghép chương trình thí điểm mới VNEN....
 • Kể lại một câu chuyện cổ tích mà em biết theo lời một nhân vật trong câu chuyện đó

  Học Tốt Ngữ Văn tổng hợp những bài văn kể chuyện cổ tích hay theo lời của nhân vật trong truyện. Để kể câu chuyện hấp dẫn, các...
 • Kể lại một câu chuyện mà em thích nhất trong những truyện đã được học

  Học Tốt Ngữ Văn tổng hợp những bài văn kể chuyện hay nhất về những câu chuyện đã được học hoặc đã học. Những câu chuyện xoay...
 • Soạn bài Một dải biên cương

  Học Tốt Ngữ Văn hướng dẫn soạn bài và trả lời câu hỏi tiếng việt lớp 5 bài Một dải biên cương chương trình thí điểm mới VNEN....
 • Kể chuyện Ông Nguyễn Khoa Đăng

  Học Tốt Ngữ Văn hướng dẫn các bạn kể lại câu chuyện ông Nguyễn Khoa Đăng lớp 5 đầy đủ và chi tiết nhất. Mời các bạn cùng tham...
 • Soạn bài Giữ biển trời tổ quốc

  Học Tốt Ngữ Văn hướng dẫn soạn bài và trả lời câu hỏi tiếng việt lớp 5 bài Giữ biển trời tổ quốc chương trình thí điểm mới...
 • Soạn bài Luyện viết văn tả người

  Học Tốt Ngữ Văn hướng dẫn soạn bài và trả lời câu hỏi tiếng việt lớp 5 bài Luyện viết văn tả người chương trình thí điểm mới...
 • Soạn bài Những công dân dũng cảm

  Học Tốt Ngữ Văn hướng dẫn soạn bài và trả lời câu hỏi tiếng việt lớp 5 bài Những công dân dũng cảm chương trình thí điểm mới...
 • Soạn bài Tà áo dài Việt Nam

  Học Tốt Ngữ Văn hướng dẫn soạn bài và trả lời câu hỏi tiếng việt lớp 5 tuần 30 bài tập đọc Tà áo dài Việt Nam. Khi đọc, cần đọc...
 • Soạn bài Con Gái

  Học Tốt Ngữ Văn hướng dẫn soạn bài và trả lời câu hỏi tiếng việt lớp 5 tuần 30 phần tập đọc Con Gái. Giọng đọc toàn bài là...
 • Soạn bài Một vụ đắm tàu

  Học Tốt Ngữ Văn hướng dẫn soạn bài và trả lời câu hỏi tiếng việt lớp 5 tuần 29 bài tập đọc Một vụ đăm tàu. Giọng đọc toàn bài...
 • Soạn bài Đất nước lớp 5

  Học Tốt Ngữ Văn hướng dẫn soạn bài và trả lời câu hỏi tiếng việt lớp 5 tuần 27 bài tập đọc Đất nước của Nguyễn Đình Thi. Đây là...
 • Soạn bài Tranh làng Hồ

  Học Tốt Ngữ Văn hướng dẫn soạn bài và trả lời câu hỏi tiếng việt lớp 5 tuần 27 bài tập đọc Tranh làng Hồ. Âm điệu chung của...
 • Soạn bài Hội thổi cơm thi ở Đồng Vân

  Học Tốt Ngữ Văn hướng dẫn soạn bài và trả lời câu hỏi tiếng việt lớp 5 tuần 26 bài tập đọc Hội thổi cơm thi ở Đồng Vân. Bài văn...
 • Soạn bài Nghĩa thầy trò

  Học Tốt Ngữ Văn hướng dẫn soạn bài và trả lời câu hỏi tiếng việt lớp 5 tuần 25 bài tập đọc Nghĩa thầy trò. Âm điệu chung của...
 • Soạn bài Cửa sông

  Học Tốt Ngữ Văn hướng dẫn soạn bài và trả lời câu hỏi tiếng việt lớp 5 tuần 25 bài tập đọc Cửa sông. Đây là đoạn trích trong...
 • Soạn bài Phong cảnh đền Hùng

  Học Tốt Ngữ Văn hướng dẫn soạn bài và trả lời các câu hỏi tiếng việt lớp 5 tuần 25 phần tập đọc Phong cảnh đền Hùng. Bài văn...
 • Soạn bài Hộp thư mật

  Học Tốt Ngữ Văn hướng dẫn soạn bài và trả lời câu hỏi tiếng việt lớp 5 tuần 24 bài tập đọc Hộp thư mật. Đọc đúng chuẩn xác một...
 • Soạn bài Luật tục xưa của người Ê-Đê

  Học Tốt Ngữ Văn hướng dẫn soạn bài và trả lời câu hỏi tiếng việt lớp 5 tuần 24 bài tập đọc Luật tục xưa của người Ê-Đê. Đọc rõ...
 • Soạn bài Chú đi tuần

  Học Tốt Ngữ Văn hướng dẫn soạn bài và trả lời câu hỏi tiếng việt lớp 5 tuần 23 phần tập đọc Chú đi tuần. Âm điệu chung của toàn...