Hãy viết một lá đơn xin gia nhập Đội tình nguyện giúp đỡ nạn nhân chất độc màu da cam thuộc hội chữ thập đỏ của trường em

Thứ bảy , 08/10/2016, 10:27 GMT+7
     

Đề bài: Hãy viết một lá đơn xin gia nhập Đội tình nguyện giúp đỡ nạn nhân chất độc màu da cam thuộc hội chữ thập đỏ của trường em. 

Hướng dẫn làm bài

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày 08 tháng 10 năm 2016

ĐƠN XIN GIA NHẬP ĐỘI TÌNH NGUYỆN

GIÚP ĐỠ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC MÀU DA CAM

       Kính gửi: Ban chấp hành Hội Chữ thập đỏ, Trường Tiểu học Lê Văn Tám

      - Tôi tên là: Trần Khánh Linh

      - Sinh ngày: 11 - 5 - 2006

      - Học sinh lớp: 5A

     Được biết mục đích, nội dung hoạt động của Đội tình nguyện giúp đỡ nạn nhân chất độc màu da cam thuộc Hội Chữ thập đỏ trường ta, em thấy mục đích và nội dung hoạt động của Hội mang ý nghĩa nhân đạo sâu sắc, thực sự làm vơi đi những nỗi đau, mất mát và động viên kịp thời để họ vượt qua được những nỗi đau trong cuộc sống. Xét khả năng của mình, em thấy mình có thế tham gia tốt các hoạt động của Đội. Vì vậy em viết đơn này xin được gia nhập Đội tình nguyện, đế góp phần công sức của mình cùng Đội thực hiện mục đích nhân đạo mà Đội đã đề ra.

      Em xin chân thành cám ơn.

Người làm đơn  

(Kí)         

Trần Khánh Linh