Ôn Tập 3 Tiếng Việt Lớp 5 Giữa Kì 2

Thứ tư , 08/03/2017, 12:41 GMT+7
     

ÔN TẬP 3 TIẾNG VIỆT LỚP 5 GIỮA KÌ 2

A. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH

1. Đọc thầm bài văn sau (SGK/167, 168)

 

2. Dựa vào nội dung bài đọc, chọn ý đúng để trả lời:

(1) Nên chọn tên nào đặt cho bài văn trên?

a) Mùa thu ở làng quê

b) Cánh đồng quê hương

c) Âm thanh mùa thu

(2) Tác giả cảm nhận mùa thu bằng những giác quan nào?

a) Chỉ bằng thị giác (nhìn)

b) Chĩ bằng thị giác và thính giác (nghe)

c) Bằng cả thị giác, thính giác và khứu giác (ngửi)

(3) Trong câu “Chúng không còn là hồ nước nữa, chúng là những cái giếng không đáy, ở đó ta có thể nhìn thấy bầu trời bên kia trái đất”, từ đó chỉ sự vật gì?

a) Chỉ những cái giếng

b) Chỉ những hồ nước

c) Chỉ làng quê

(4) Vỉ sao tác giả có cảm tưởng nhìn thấy bầu trời bên kia trải đất?

a) Vì bầu trời mùa thu rất cao nên tác giả có cảm tưởng đó là bầu trời bên kia trái đất.

b) Vì bầu trời mùa thu rất xanh nên tác giả có cảm tưởng đó là một bầu trời khác.

c) Vì những hồ nước in bóng bầu trời là “những cái giếng không đáy” nên tác giả có cảm tưởng nhìn thấy ở đó bầu trời bên kia trái đất.

(5) Trong bài văn có những sự vật nào được nhân hóa?

a) Đàn chim nhạn, con dê và những cánh đồng lúa

b) Con dê, những cánh đồng lúa và cây cối, đất đai

c) Những cánh đồng lúa và cây cối, đất đai

(6) Trong bài văn có mấy từ dồng nghĩa với từ xanh?

a) Một từ. Đó là từ: ...

b) Hai từ. Đó là từ: ...

c) Ba từ. Đó là các từ: ...

(7) Trong các cụm từ chiếc dù, chân dê, xua xua tay, những từ nào mang nghĩa chuyển?

a) Chỉ có từ chăn mang nghĩa chuyển

b) Có hai từ dù và chăn mang nghĩa chuyển

c) Cả ba từ dù, chân, tay đều mang nghĩa chuyển

(8) Từ chúng trong bài văn được dùng để chỉ những sự vật nào?

a) Các hồ nước

b) Các hồ nước, bọn trẻ

c) Các hồ nước, những cánh đồng lúa, bọn trẻ

(9) Trong đoạn thứ nhất (3 dòng dầu) cúa bài văn, có mấy câu ghép?

a) Một câu. Đó là câu: ...

b) Hai câu. Đó là các câu: ...

c) Ba câu. Đó là các câu: ...

(10) Hai câu “Chúng cứ hát mãi, hát mãi cho đến Lúc những ngọn khói tan biến vào không gian mênh mông. Không gian như một cái chuông lớn vô cùng treo suốt mùa thu, âm vang mãi tiếng ca của trẻ con và tiếng của mình của cây côi, đất đai.” Liên kết với nhau bằng cách nào?

a) Bằng cách thay thế từ ngữ. Đó là từ ..., thay cho từ ...

b) Bằng cách lặp từ ngữ. Đó là từ ...

c) Bằng cả hai cách thay thế và lặp từ ngữ.

Đáp án: 

(1) a; (2) c; (3) b; (4) c; (5) c 

(6) b. Hai từ. Đó là các từ: xanh mướt, xanh lơ

(7) a; (8) c

(9) a. Một câu. Đó là câu: Chúng không còn là hồ nước nữa, chúng là những cái giếng không đáy, ở đó ta có thể nhìn thấy bầu trời bên kia trái đất.

 

(10) b. Bằng cách lặp từ ngữ. Đó là từ “Không gian”

 

3. Em hãy tả người bạn thân của em ở trường.

Tham khảo tại đây: https://hoctotnguvan.net/em-hay-ta-nguoi-ban-than-cua-em-o-truong-bai-hay-33-2310.html