• Bài 11: Châu Âu

  Học Tốt Ngữ Văn hướng dẫn soạn bài và trả lời câu hỏi địa lí lớp 5 bài 11 Châu Âu chương trình thí điểm mới VNEN. Khi học về...
 • Bài 9: Châu Á

  Học Tốt Ngữ Văn hướng dẫn soạn bài và trả lời câu hỏi địa lí lớp 5 bài 9 châu Á chương trình thí điểm mới VNEN. Nhằm bảo vệ...
 • Phân tích bài thơ Hầu trời của Tản Đà

  Học Tốt Ngữ Văn hướng dẫn phân tích, bình luận và phát biểu cảm nghĩ về bài thơ Hầu trời của Tản Đà. Nói đến Tản Đà, trước hết...
 • Phân tích đoạn thơ miêu tả tiếng đàn lần thứ hai trong Tì Bà Hành của Bạch Cư Dị

  Thì tiếng đàn ấy hiện ra, mang một sức cuốn hút kì lạ. Không! Đó là lẽ tự nhiên của một cuộc chia tay giữa hai người bạn trong...
 • Soạn bài hầu trời

  Câu thơ tác giả đặt vấn đề có vẻ khách quan: Câu chuyện tôi sắp kể “chẳng biết có hay không”. Chắc chắn người nghe thì cho là...