Bài 13: Châu Mĩ

Thứ ba , 11/04/2017, 21:25 GMT+7
     

 ĐỊA LÍ LỚP 5 BÀI 13

 GIẢI BÀI TẬP CHÂU MĨ

A. Hoạt động cơ bản

1. Làm việc với quả Địa cầu

a) Theo dõi thầy/cô giáo chỉ trên quả Địa cầu đường phân chia bán cầu Đông và Tây.

b) Kể tên những châu lục nằm ở bán cầu Đông và châu lục nằm ở bán cầu Tây.

Gợi ý:

a) Đường phân chia bán cầu Đông và Tây từ cực Bắc đi xuống cực Nam, qua Tây Âu, Tây Phi, Đại Tây Dương chia khu vực bên phải là bán cầu Đông; từ cực Nam đi lên cực Bắc, qua Thái Bình Dương, chia khu vực bên phải là bán cầu Tây (có ghi chú: ranh giới đổi ngày).

b) Những châu lục nằm ở bán cầu Đông: châu Á, châu Âu, châu Phi, châu Đại Dương; còn châu Mĩ nằm ở bán cầu Tây.

 

2. Xác định vị trí và giới hạn châu Mĩ

a) Quan sát hình 1, cho biết châu Mĩ giáp với những đại dương nào.

b) Dựa vào bảng số liệu 1 (bài 9), cho biết châu Mĩ đứng thứ mấy về diện tích trong các châu lục trên thế giới.

Gợi ý:

a) Châu Mĩ giáp Thái Bình Dương, Đại Tây Dương và Bắc Băng Dương.

b) Châu Mĩ đứng thứ hai về diện tích trong các châu lục trên thế giới

 

3. Khám phá tự nhiên châu Mĩ

a) Quan sát các ảnh trong hình 2 (SGK 11/90).

b) Tìm trên hình 1 các chữ a, b, c, d, e, g và cho biết các ảnh ở hình 2 được chụp ở Bắc Mĩ, Trung Mĩ hay Nam Mĩ.

c) Quan sát hình 1, hãy:

- Cho biết châu Mĩ trải dài trên những đới khí hậu nào?

- Dựa vào màu sắc trên lược đồ, nhận xét địa hình châu Mĩ từ tây sang đông.

- Chỉ và dọc tên:

+ Các dãy núi cao ở phía tây.

+ Hai đồng bằng lớn ở giữa.

+ Các dãy núi thấp và cao nguyên ở phía đông.

Gợi ý:

b) Vị trí các ảnh ở hình 2:

a. Dăy núi An-đét (pê-ru) ở Nam Mĩ.

b. Đồng bằng Trung tâm (Hoa Kì) ở Bắc Mĩ.

c. Thác Ni-a-ga-ra (Hoa Kì, Ca-na-đa) ở Bắc Mĩ.

d. Sông và rừng A-ma dôn (Bra-xin) ở Nam Mĩ.

e. Hoang mạc A-ta-ca-ma (chi-lê) ở Nam Mĩ.

g. Bãi biển ở vùng ca-ri-bê ở Trung Mĩ.

c) - Châu Mĩ trải dài trên những đới khí hậu: nhiệt đới, ôn đới, hàn đới.

- Địa hình châu Mĩ thay đổi từ tây sang đông: dọc bờ biển phía tây là các dãy núi cao và đồ sộ, ở giữa là những đồng bằng lớn. Phía đông là các dãy núi thấp và cao nguyên.

- Đọc tên:

+ Các dãy núi cao ở phía tây: dãy Cooc-đi-e, dãy An-đet.

+ Hai đồng bằng lớn: đồng bằng Trung tâm, đồng bằng A-ma-dôn.

+ Các dãy núi thấp và cao nguyên ở phía đông: dãy A-pa-lat, cao nguyên Guy-an, cao nguyên Bra-xin.

 

4. Tìm hiểu dân cư châu Mĩ

a) Dựa vào bảng số liệu 2 bài 9 (SGK 11/57), cho biết chầu Mĩ đứng thứ mấy về số dân trong các châu lục trên thế giới.

b) Dựa vào bảng sau, hãy cho biết thành phần dân cư của châu Mĩ.

  Thành phần dân cư châu Mĩ 

 Màu da

 - Người Anh-điêng

 - Người gốc Âu

 - Người gốc Phi

 - Người gốc Á

 - Người lai

 - Da vàng

 - Da trắng

 - Da đen

 - Da vàng

 

c) Theo em, người dân châu Mĩ sống tập trung ở miền nào (miền Đông, miền Tây hay ven biển)? Vì sao?

Gợi ý:

a) Châu Mĩ đứng thứ ba về số dân trong các châu lục trên thế giới.

b) Người Anh-điêng đã sinh sống từ lâu đời ở châu Mĩ. Phần lớn dân cư châu Mĩ có nguồn gốc là người nhập cư từ các châu lục khác đến.

c) Người dân châu Mĩ sông tập trung ở miền Đông và miền ven biển. Đây là khu vực đồng bằng, dễ trồng trọt và khai thác biển.

 

B. Hoạt động thực hành

1. Làm bài tập

a) Đọc các câu sau và cho biết câu nào đúng, câu nào sai:

a1. Châu Mĩ giáp với bôn đại dương. 

a2. Thiên nhiên của châu Mĩ đa dạng, phong phú. 

a3. Châu Mĩ có nhiều đới khí hậu: nhiệt đới, ôn đới và hàn đới. 

a4. Địa hình châu Mĩ từ tây sang đông lần lượt là núi cao, núi thấp, đồng bằng.

a5. Châu Mĩ có rừng rậm nhiệt đới A-ma-dôn lớn nhất thế giới

a6. Dân cư châu Mĩ sông tập trung ở miền Tây và đồng bằng.

b) Hãy viết những câu đúng vào vở.

Đáp án:

a) Những câu đúng: a2, a3, a5.

Những câu sai: a1, a4, a6. 

b) Những câu viết vào vở: a2, a3, a5.

 

2. Hoàn thành phiếu học tập

Lây phiếu học tập ở góc học tập theo mẫu dưới đây (SGK 11/93).

Hoàn thành phiếu học tập.

Gợi ý

PHIẾU HỌC TẬP

Quan sát lược đồ hình 1, viết tên một số dãy núi, cao nguyên, đồng bằng và sông lớn của châu Mĩ vào bảng dưới đây:

  Tên dãy núi, cao nguyên

 Tên đồng bằng

 Tên sông

 Dãy Cooc-đi-e

 Dãy An-đet

 Dãy A-pa-lat

 Cao nguyên

 Guy-an

 Cao nguyên Bra-xin

 Đồng bằng

 Trung tâm

 Đồng bằng

 A-ma-dôn

 Đồng bằng Pam-pa

 

 Sông Mi-xi-xi-pi

 Sông A-ma-dôn

 Sông Pa-ra-na

 

 

 

 

dia li lop 5 bai 13 bai 13 chau mi chau mi