Phân tích hai câu thực bài thơ Tự tình II của Hồ Xuân Hương

Thứ tư , 12/04/2017, 12:41 GMT+7
     

Đề bài: Phân tích hai câu thực bài thơ Tự tình II của Hồ Xuân Hương

Gợi ý

Chén rượu hương đưa say lại tỉnh 

Vầng trăng bóng xế khuyết chưa tròn.

Nàng mượn rượu để tiêu sầu, dìm hồn trong đáy cốc. Song càng uống càng tỉnh, càng sầu. Hình ảnh "Vầng trăng bóng xế" diễn tả đêm sắp qua rồi mà niềm ân ái hạnh phúc vẫn không.

Hình ảnh "Vầng trăng bóng xế: còn diễn tả tuổi xuân qua đi mà hạnh phúc chưa có. Vầng trăng đã "xế" lại "khuyết” tức là thiếu. Vầng trăng xế, khuyết hẳn là chưa tròn. Không gian nghệ thuật đã tăng thêm sức hút của bài thơ.

- Sử dụng từ ngữ rất tinh tế, giàu sắc thái biểu cảm.

+ Từ diễn tả không gian (đêm khuya)

+ Từ diễn tả âm thanh (văng vẳng trống canh dồn)

+ Từ diễn tả hình ảnh (vầng trăng bóng xế, khuyết, chưa tròn).

- Sử dụng phép đối giữa câu 3 và 4 để làm rõ bi kịch giữa khát vọng hạnh phúc của tuổi xuân và sự thực phũ phàng.

 

Tham khảo thêm:

 Cảm nhận về bài thơ Tự Tình II của Hồ Xuân Hương

 Phân tích bài thơ tự tình 2 của Hồ Xuân Hương