Phiếu kiểm tra 1: Em đã học được những gì về địa lí tự nhiên Việt Nam

Thứ bảy , 08/04/2017, 21:18 GMT+7
     

PHIẾU KIỂM TRA 1 ĐỊA LÍ LỚP 5

EM ĐÃ HỌC ĐƯỢC NHỮNG GÌ VỀ ĐỊA TỰ NHIÊN VIỆT NAM

1. Điền vào lược đồ dưới đây (SGK/124)

a) Tên ba nước tiếp giáp với phần đất liền của nước ta: Trung Quốc, Lào, Cam-pu-chia.

b) Tên dãy núi Hoàng LiênoSơn và Trường Sơn.

c) Tên sông Hồng, sông Cả, sông Đồng Nai, sông Tiền và sông Hậu.

phieu kiem tra 1 dia li lop 5

Lược đồ trống tự nhiên Việt Nam

2. Đánh dấu x vào ô trống trước ý đúng về vị trí, đặc điểm tự nhiên của Việt Nam.

- Vị trí địa lí:

 x  a) Nằm trên bán đảo Đông Dương, thuộc khu vực Đông Nam Á

    b) Nằm trên bán đảo Đông Dương, thuộc khu vực Đông Á

- Địa hình.

    a) 3/4 diện tích là đồng bằng và 1/4 diện tích là đồi núi 

 x b) 1/4 diện tích là đồng bằng và 3/4 diện tích là đồi núi

- Khí hậu:

 x a) Nhiệt đới ẩm gió mùa, khí hậu có sự khác biệt giữa miền Bắc và miền Nam

    b) Nhiệt đới ẩm gió mùa, khí hậu miền Bắc và miền Nam không có sự khác biệt

- Sông ngòi:

 x a) Nhiều sông, ít sông lớn và phân bố rộng khắp trên cả nước

    b) Nhiều sông và phân bố tập trung ở miền Nam

- Biển

    a) Là một bộ phận của Biển Đông, mùa đông nước thường đóng băng 

 x b) Là một bộ phận của Biển Đông, nước không bao giờ đóng băng

- Đất:

    a) Hai loại đất chính: đất phe-ra-lít ở vùng đồi núi và đất phù sa ở đồng bằng

 x b) Hai loại đất chính: đất phe-ra-lít ở đồng bằng và đất phù sa ở vùng đồi núi

- Rừng:

    a) Nhiều rừng, chiếm diện tích lớn hơn cả là rừng ngập mặn 

 x b) Nhiều rừng, chiếm diện tích lớn hơn cả là rừng rậm nhiệt đới