Phiếu kiểm tra 2: Em đã học được những gì về địa lí dân cư và kinh tế Việt Nam

Thứ ba , 11/04/2017, 18:12 GMT+7
     

 ĐỊA LÍ LỚP 5 PHIẾU KIỂM TRA 2

EM ĐÃ HỌC ĐƯỢC GÌ NHỮNG VỀ ĐỊA LÍ DÂN CƯ VÀ KINH TẾ VIỆT NAM

1. Quan sát lược đồ dưới đây và thực hiện

a) Đánh dấu X vào hai đầu đường sắt Bắc - Nam và quốc lộ 1 trên lược đồ.

b) Kể tên 3 sân bay quốc tế lớn và những thành phố có cảng lớn ở nước ta.

c) Vẽ 3 vòng tròn thể hiện trung tâm công nghiệp rất lớn, lớn và vừa vào vị trí 3 thành phố: Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và Đà Nẵng.

 

2. Đánh dấu X vào ô trống trước ý đúng

- Số dân:

  x    a) Năm 2009, nước ta có số dân là 86 triệu người

       b) Năm 2009, nước ta có số dân là 82 triệu người.

- Các dân tộc:

       a) Nước ta có 45 dân tộc, dân tộc Kinh (Việt) có số dân đông nhất. 

  x    b) Nước ta có 54 dân tộc, dân tộc Kinh (Việt) có số dân đông nhất.

- Phân bố dân cư:

       a) Dân cư nước ta tập trung đông đúc ở vùng núi.

  x   b) Dân cư nước ta tập trung đông đúc ở đồng bằng và ven biển.

- Nông nghiệp:

  x    a) Trồng trọt là ngành sản xuất chính trong nông nghiệp nước ta. 

       b) Chăn nuôi là ngành sản xuất chính trong nông nghiệp nước ta.

- Lâm nghiệp và thủy sản:

       a) Ngành lâm nghiệp phân bố chủ yếu ở đồng bằng.

 x    b) Ngành thủy sản phát triển mạnh ở vùng ven biển và những nơi có nhiều sông hồ.

- Công nghiệp:

 x    a) Nước ta có nhiều ngành công nghiệp và nghề thủ công nghiệp

       b) Nước ta có ít ngành còng nghiệp nhưng nhiều nghề thủ công nghiệp.

- Giao thông:

 x     a) Nước ta có nhiều loại đường và phương tiện giao thông nhưng chất lượng chưa cao.

       b) Nước ta có nhiều loại đường và phương tiện giao thông với chất lượng cao.

- Thương mại và du lịch:

       a) Ở nước ta, những năm gần đây số lượng du khách giảm đi do dịch vụ du lịch chưa đảm bảo.

 x    b) Thương mại gồm các hoạt động mua bán hàng hóa ở trong nước và với nước ngoài.