Bài 12: Giây, Thế Kỉ

Thứ hai , 24/04/2017, 20:29 GMT+7
     

 TOÁN LỚP 4 BÀI 12

GIẢI BÀI TẬP GIÂY - THẾ KỈ

1. Chơi trò chơi “Ai đọc giờ chính xác”:

toan lop 4 bai 12 cau 1 a

Gợi ý:

a) 7 giờ;

b) 10 giờ 10 phút;

c) 4 giờ 22 phút;

d) 10 giờ 12 phút

 

2. Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

1 ngày = ... giờ 

1 giờ = ... phút

Gợi ý:

1 ngày = 24 giờ; 1 giờ = 60 phút

 

4. Chơi trò chơi “Đố bạn”:

Cặp đôi thay nhau đố và giải. Chẳng hạn: Một bạn nêu một năm (năm 1206), đố bạn biết năm đó thuộc thế kỉ thứ bao nhiêu?...

Gợi ý: Năm 1326 -> thế kỉ XIV

 

B. Hoạt động thực hành

1. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

Gợi ý:

toan 4 bai 12 phan b cau 1 a

 

2. Ghi các câu trả lời vào vở:

a) Bà Triệu (Triệu Thị Trinh) sinh năm 226; bà lãnh đạo cuộc khởi nghĩa chống quân Ngô năm 248. Hỏi bà Triệu sinh vào thế kỉ nào? Khi lãnh đạo cuộc khởi nghĩa bà bao nhiêu tuổi?

b) Lễ kỉ niệm 600 năm ngày sinh của anh hùng dân tộc Nguyễn Trãi được tổ chức vào năm 1980. Như vậy Nguyễn Trãi sinh năm nào? Thuộc thế kỉ nào ?

c) Bác Hồ sinh năm 1890. Như vậy Bác Hồ sinh vào thế kỉ nào?

Gợi ý:

a) Bà Triệu sinh vào thế kỉ III. Khi lãnh đạo cuộc khởi nghĩa bà 22 tuổi.

b) Nguyễn Trãi sinh năm 1380. Thuộc thế kỉ XIV.

c) Bác Hồ sinh vào thế kỉ XIX.

 

3. Cho biết: Năm nhuận là năm mà tháng 2 có 29 ngày, các năm không nhuận thì tháng 2 chỉ có 28 ngày, cứ 4 năm thì có 1 năm nhuận.

a) Nêu tên các tháng có: 30 ngày, 31 ngày, 28 hoặc 29 ngày trong năm.

b) Năm nhuận có bao nhiêu ngày? Năm không nhuận có bao nhiêu ngày?

c) Kế tên các năm nhuận từ năm 2001 đến nay.

Gợi ý:

a) 30 ngày: tháng 4, 6, 9, 11

31 ngày: tháng 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12 28 hoặc 29 ngày: tháng 2

b) Năm nhuận có 366 ngày. Năm không nhuận có 365 ngày.

c) Các năm nhuận từ năm 2001 đến năm 2016 là: 2004, 2008, 2012, 2016.

 

4. Giải bài toán:

Vận động viên A chạy 100m trong 1/5 phút, vận động viên B cùng chạy 100m trong 1/4 phút. Hỏi vận đông viên nào chạy nhanh hơn? Nhanh hơn mấy giây?

Bài giải

Đối: 1/5 phút = 12 giây

       1/4 phút = 15 giây 

Vận động viên A chạy nhanh hơn vận động viên B là: 15 - 12 = 3 (giây)

Đáp số: 3 giây

 

C. Hoạt động ứng dụng

1. Kể tên các hoạt động trong thực tiễn có sử dụng đơn vị đo thời gian là giây.

Gợi ý:

Trong thực tiễn, các hoạt động có sử dụng đơn vị đo thời gian là giây: tính thời gian cho các vận động viên điền kinh, vận động viên bơi lội, phần đếm ngược trong đêm giao thừa của năm cũ bước sang năm mới.

 

2. Nêu năm sinh của em và xác định năm đó thuộc thế kỉ nào. Năm 2013 thuộc thế kỉ nào?

Gợi ý:

Em sinh năm 2006, thuộc thế kỉ XXI. Năm 2013 thuộc thế kỉ XXI.

 

3. Hãy nêu một số sự kiện lịch sử của nước ta trong thế kỉ XX. (Chẳng hạn: Năm 1930 có sự kiện gì? Năm 1945 có sự kiện gì?...)

Gợi ý:

Năm 1930: Đảng Cộng Sản Việt Nam được thành lập.

Năm 1945: Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa.

Năm 1975: Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

toan lop 4 bai 12 giay the ki