Bài 14: Biểu đồ tranh

Thứ hai , 24/04/2017, 21:01 GMT+7
     

 TOÁN LỚP 4 BÀI 14

GIẢI BÀI TẬP BIỂU ĐỒ TRANH

A. Hoạt động cơ bản

Đọc kĩ và giải thích trong nhóm đoạn viết về biểu đồ tranh dưới đây và viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp:

Đây là một biểu đồ nói về các con của 5 gia đình:

Các con của năm gia đình

 

Gợi ý:

- Gia đình cô Diệp, gia đình cô Chi, gia đình cô Vân, gia đình cô Đào, gia đình cô Mận.

- Gia đình cô Diệp có 2 con;

Gia đình cô Chi có 1 con trai;

Gia đình cô Vân có 2 con;

Gia đình cô Đào có 1 con gái;

Gia đình cô Mận có 2 con.

 

B. Hoạt động thực hành

1. Nhìn biểu đồ và trả lời các câu hỏi (SGK/52)

CÁC MÔN THỂ THAO KHỐI LỚP 4 THAM GIA

a) Những lớp nào được nêu tên trong biểu đồ?

b) Lớp 4A tham gia những môn thể thao nào?

c) Có những lớp nào tham gia môn cầu lông?

d) Các lớp khối 4 tham gia mấy môn thể thao, là những môn thể thao nào?

e) Môn nào có ít lớp tham gia nhất?

Gợi ý:

a) Lớp 4A; 4B; 4C

b) Lớp 4A tham gia bơi lội, nhảy dây, cờ vua

c) Lớp 4B, 4C tham gia môn cầu lông

d) Các lớp khối 4 tham gia 4 môn thê thao: bơi lội, nhảy dây, cờ vua, cầu lông

e) Môn cờ vua có ít lớp tham gia nhất.

 

2. Nhìn biểu đồ dưới đây và trả lời các câu hỏi:

SỐ THÓC THU HOẠCH TRONG 3 NĂM CỦA NHÀ BÁC HOÀNG

Mỗi bao chỉ 10 tạ thóc.

a) Số thóc nhà bác Hoàng thu hoạch được trong năm 2013 là bao nhiêu tạ?

b) Năm nào nhà bác Hoàng thu hoạch được nhiều thóc hơn cả?

c) Tính số thóc thu hoạch được trong cả 3 năm của nhà bác Hoàng.

Gợi ý:

a) Số thóc nhà bác Hoàng thu hoạch năm 2013 là 50 tạ.

b) Năm 2013 nhà bác Hoàng thu hoạch nhiều thóc hơn cả.

c) Số thóc nhà bác Hoàng thu hoạch trong cả 3 năm là 120 tạ.

 

3. Mỗi nhóm thảo luận và lập biểu đồ tranh về chủ đề nào đó (chẳng hạn thu hoạch hoa quả, số người trong gia đình, số thuyền, số máy bay gấp được,...)

Gợi ý:

Số thuyền gấp giấy được của ba bạn trong nhóm

 

C. Hoạt động ứng dụng

Em lập biểu đồ tranh về chủ đề nào đó (các con vật nuôi trong nhà, các đồ vật trong nhà hoặc thu hoạch trong gia đình,...). Giải thích biểu đồ cho bố, mẹ.

Gợi ý:

Số trứng gia đình bạn An thu hoạch được trong 3 tháng

- Tháng thứ nhất thu hoạch được 9 quả trứng.

- Tháng thứ hai thu hoạch được hơn tháng thứ nhất 3 quả.

- Tháng thứ nhất thu hoạch số trứng bằng ½  số trứng của tháng thứ ba.

- Cả 3 tháng thu hoạch được 39 quả trứng.

- Trung bình mỗi tháng thu hoạch được 13 quả trứng.

toan lop 4 bai 14 bieu do tranh