Bài 15: Biểu đồ cột

Thứ hai , 24/04/2017, 21:32 GMT+7
     

 TOÁN LỚP 4 BÀI 15

GIẢI BÀI TẬP BIỂU ĐỒ CỘT

A. Hoạt động cơ bản

1. Xem biểu đồ về dân số các thôn phía Bắc của xã Lương Sơn và trả lời các câu hỏi ở dưới:

SỐ DÂN CÁC THÔN PHÍA BẮC CỦA XÃ LƯƠNG SƠN

a) Thôn nào có số dân ít nhất?

b) Có hai thôn có số dân bằng nhau, đó là các thôn nào?

c) Thôn Thượng có bao nhiêu người?

d) Thôn Thượng nhiều hơn thôn Trung bao nhiêu người?

e) Tính tổng số dân của cả 5 thôn phía Bắc của xã Lương Sơn.

Gợi ý:

a) Thôn Trung có số dân ít nhất.

b) Thôn Hạ và thôn Đông có số dân bằng nhau. Thôn Thượng và thôn Đoài có số dân bằng nhau.

c) Thôn Thượng có 1700 người.

d) Thôn Thượng nhiều hơn thôn Trung 200 người.

e) Tổng số dân của cả 5 thôn phía Bắc của xã Lương Sơn là 8100 người. 

 

B. Hoạt động thực hành

1. Nhìn biểu đồ về số cây các khối lớp đã trồng và trả lời các câu hỏi ở dưới:

a) Khối lớp nào trồng được nhiều cây nhất? Khối lớp nào trồng được cây nhất?

b) Khối lớp 2 và khối lớp 1 trồng được bao nhiêu cây?

c) Khối lớp 5 trồng được nhiều hơn khối lớp 3 bao nhiêu cây?

d) Cả trường trồng được bao nhiêu cây?

Gợi ý:

a) Khối lớp 5 trồng được nhiều cây nhất. Khối lớp 1 trồng được ít cây nhất.

b) Khối lớp 2 và khối lớp 1 trồng được 540 cây.

c) Khối lớp 5 trồng được nhiều hơn khối lớp 3 là 60 cây.

d) Cả trường trồng được 1660 cây.

 

2. Biểu đồ dưới đây nói về sản lượng cá ngừ đánh bắt được của 4 xã Xuân Phương, Xuân Thọ, Xuân Lộc, Xuân Cảnh trong năm 2011:

LƯỢNG CÁ NGỪ ĐÁNH BẮT NĂM 2011

Xuân Phương Xuân Thọ Xuân Lộc Xuân Cảnh (Xã) Nhìn biểu đồ, cho biết:

a) Có những xã nào đánh bắt được hơn 100 tấn cá ngừ?

b) Xã nào đánh bắt được nhiều cá ngừ nhất?

c) Xã nào đánh bắt nhiều cá ngừ hơn xã Xuân Thọ?

d) Xã Xuân Cảnh đánh bắt nhiều hơn xã Xuân Phương bao nhiêu tấn cá ngừ?

e) Cả 4 xã đánh bắt được bao nhiêu tấn cá ngừ?3. Biểu đồ sau nói về số ngày mưa trong 3 tháng năm 2004 của một huyện:

Gợi ý:

a) Xã Xuân Thọ, Xuân Lộc, Xuân Cảnh đánh bắt được hơn 100 tấn cá ngừ.

b) Xã Xuân Cảnh đánh bắt được nhiều cá ngừ nhất.

c) Xã Xuân Cảnh đánh bắt nhiều hơn xã Xuân Thọ.

d) Xã Xuân Cảnh đánh bắt nhiều hơn xã Xuân Phương 40 tấn cá ngừ.

e) Cả 4 xã đánh bắt được 470 tấn cá ngừ.

 

3. Biểu đồ sau nói về số ngày mưa trong 3 tháng năm 2004 của một huyện:

Nhìn biểu đồ, cho biết:

a) Tháng 6 có bao nhiêu ngày mưa?

b) Tháng 7 có nhiều hơn tháng 6 bao nhiêu ngày mưa?

c) Trung bình mỗi tháng huyện đó có bao nhiêu ngày mưa?

Gợi ý:

a) Tháng 6 có 12 ngày mưa.

b) Tháng 7 có nhiều hơn tháng 6 là 6 ngày mưa.

c) Trung bình mỗi tháng huyện đó có 15 ngày mưa.4.

 

4. Số liệu về xuất khẩu hạt điều của Việt Nam sang các nước trong 7 tháng đầu năm 2009 (theo Báo điện tử Tin tức ngày 29/8/2009) như sau:

Một trong số những thị trường chủ lực của hạt điều xuất khẩu nước ta là thị trường Hoa Kì, lượng hạt điều xuất khẩu trong 7 tháng đầu năm sang Hoa Kì đạt khoang 30 nghìn tấn.

Tổng lượng hạt điều xuất khẩu sang thị trường Hà Lan trong 7 tháng đầu năm đạt 14 nghìn tấn, còn sang thị trường Trung Quốc đạt 18 nghìn tấn.

Dựa vào các thông tin trên, em hãy lập tiếp biểu đồ dưới đây:

 

Gợi ý:

 

C. Hoạt động ứng dụng

Các bạn trong nhóm phân công nhau: mỗi bạn tìm hiểu và chép lại biểu đồ về một chủ đề (địa lí, khí hậu, dân số, sản xuất) qua tài liệu, sách, báo, ... Đặt 3 câu hỏi về biểu đồ và trả lời các câu hỏi đó.

Gợi ý:

Số lượng trái cây ăn quả sản xuất được trong năm ở địa phương em

* Câu hỏi:

- Loại quả nào địa phương em sản xuất nhiều nhất? Loại nào sản xuất ít nhất?

- Số lượng xoài được sản xuất ít hơn số lượng nhãn là bao nhiêu tấn?

- Cả 4 loại trái cây sản xuất được bao nhiêu tấn?

* Trả lời:

- Quả chuối được sản xuất nhiều nhất. Quả cam được sản xuất ít nhất.

- Số lượng xoài được sản xuất ít hơn số lượng nhãn là 8 tấn.

- Cả 4 loại sản xuất được 64 tấn.

toan lop 4 bai 15 bieu do cot