Bài 26: Hai đường thẳng song song

Thứ ba , 25/04/2017, 18:15 GMT+7
     

 TOÁN LỚP 4 BÀI 26

GIẢI BÀI TẬP HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG

A. Hoạt động cơ bản

1. Em hãy dùng bút chì và thước kéo dài các cạnh AB, BC, CD, DA trong hình chữ nhật dưới đây và chỉ ra:

a) Những cặp đường thắng  vuông góc với nhau;

b) Những cặp đường thẳng không vuông góc với nhau;

c) Em hãy dự đoán xem, các cặp đường thẳng AB và DC, AD và BC có cắt nhau hay không.

Gợi ý:

a) Đường thẳng AB vuông góc đường thẳng AD và đường thẳng BC.

Đường thẳng CD vuông góc đường thẳng AD và đường thẳng BC.

b) Đường thẳng AB không vuông góc đường thẳng DC.

Đường thẳng AD không vuông góc đường thẳng BC.

c) Các cặp đường thẳng AB và DC, AD và BC không cắt nhau. 

 

3. Trong hình vẽ dưới đây, ABEG và BCDE là các hình chữ nhật. Em hãy quan sát hình vẽ rồi cho biết câu nào đúng, câu nào sai:

a) Cạnh AB song song với cạnh ED;

b) Cạnh CD song song với cạnh GE;

c) Cạnh BC song song với cạnh AG;

d) Cạnh BE song song với cạnh DC và với cạnh AG.

Đáp án: a) Đ; b) S; c) S; d) Đ

 

B. Hoạt động thực hành

1. Em hãy điền vào chỗ chấm:

Đáp án: Các cặp đường thẳng song song với nhau trong hình vẽ trên là: EG và HI, ST và YX


Gợi ý:

a) AB song song DC, GK song song NL, GN song song KL, GH song song ML, HK song song NM.

b) AB vuông góc AD, AD vuông góc DC, GK vuông góc GN, GN vuông góc NL, NL vuông góc LK, LK vuông góc GK, GH vuông góc HK, NM vuông góc ML.

 

C. Hoạt động ứng dụng

1. Dưới đây là sơ đồ một số đường phố của Thành phố Hồ Chí Minh. Em hãy quan sát sơ đồ và cho biết:

a) Các đường phố song song với nhau.

b) Bạn Mi đang ở Công viên 30 - 4, bạn ấy muốn đi tới Dinh Độc Lập thì có thể đi theo những đường phố nào?

Gợi ý:

a) Nam Kỳ Khởi Nghĩa song song Pasteur.

Lê Duẩn song song Hàn Thuyên, Nguyễn Du.

b) Từ Công viên 30 - 4 theo đường Lê Duẩn đến Nam Kỳ Khởi Nghĩa rẽ trái đến ngã tư Nguyễn Du rẽ phải, bạn Mi đi một khoảng nữa sẽ tới Dinh Độc Lập.
 
 
2. Hãy chỉ ra hai đường thẳng song song với nhau có trong thực tế mà em biết.
toan lop 4 bai 26 hai duong thang song song