Bài 27: Vẽ hai đường thẳng vuông góc

Thứ ba , 25/04/2017, 19:46 GMT+7
     

 TOÁN LỚP 4 BÀI 27

GIẢI BÀI TẬP VẼ HAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC

A. Hoạt động thực hành

1. Em hãy cho biết:

a) Để kiểm tra góc vuông, ta phải dùng dụng cụ gì?

b) Cách dùng dụng cụ đó để kiểm tra một góc vuông.

c) Muốn vẽ một góc vuông ta phải làm thế nào?

Gợi ý:

a) Để kiểm tra góc vuông, ta phải dùng ê ke.

b) 2 cạnh của góc vuông trùng với 2 cạnh góc vuông của ê ke.

c) Ta đặt một cạnh góc vuông của ê ke trùng với đường thẵng cho trước. Kẻ một đường thẳng theo cạnh góc vuông còn lại của ê ke.

 

3. Em hãy vẽ đường thẳng đi qua điểm A và vuông góc với đường thẳng BC trong mỗi trường hợp sau (SGK/104)

Gợi ý:

 

5. Em hãy vẽ đường cao AH của hình tam giác ABC trong mỗi trường hợp sau (SGK/105)

Gợi ý:

 

B. Hoạt động ứng dụng

Có hai phương án để xây một cái cầu bắc qua sông cho người dân đi lại từ xã A đến xã B (xem hình vẽ). Biết rằng, cây cầu càng dài thì chi phí xây dựng càng lớn. Theo em nên xây cầu theo phương án nào để tốn ít chi phí nhất? Trong trường hợp đó, hãy nêu đặc điểm vị trí của cây cầu so với hai bờ sông.

Gợi ý:

Nên xây cầu theo phương án a. Vị trí của cây cầu phải vuông góc với hai bờ sông.

toan lop 4 bai 27 ve hai duong thang vuong goc