Bài 28: Vẽ hai đường thẳng song song

Thứ ba , 25/04/2017, 20:02 GMT+7
     

 TOÁN LỚP 4 BÀI 28

GIẢI BÀI TẬP VẺ HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG

A. Hoạt động thực hành

1. Ở hình vẽ dưới, em hãy:

a) Vẽ đường thăng PQ đi qua điểm E và vuông góc với đường thẳng AB.

b) Vẽ đường thẳng CD đi qua điểm E và vuông góc với đường thẳng PQ.

c) Nêu nhận xét của em về hai đường thẳng AB và CD.

d) Nêu cách vẽ đường thẳng CD đi qua điểm E và song song với đường thẳng AB.

Gợi ý:

a) 1 cạnh góc vuông của ê ke trùng với đường thẳng AB, cạnh còn lại đi qua điểm E rồi vẽ đường thẳng PQ.

b) 1 cạnh góc vuông của ê ke trùng với đường thẳng PQ, cạnh còn lại đi qua điểm E rồi vẽ đường thẳng CD.

c) Đường thẳng AB song song với đường thẳng CD.

d)  Để vẽ đường thẳng CD đi qua điểm E và song song với đường thẳng AB, ta cần vẽ đường thẳng PQ vuông góc với đường thẳng AB. Từ đường thẳng PQ, ta vẽ đường thẳng CD vuông góc với đường thẳng PQ.

 

2. Em hãy vẽ đường thẳng đi qua điểm A và song song với đường thẳng BC trong mỗi trường hợp sau:

Gợi ý:

 

3. Cho tam giác ABC có góc đỉnh A là góc vuông. Em hãy vẽ:

 

- Đường thẳng BX đi qua đỉnh B và song song với cạnh AC.

- Đường thẳng CY đi qua đỉnh C và song song với cạnh AB.

- Hai đường thẳng BX và CY cắt nhau tại điếm D. Nêu nhận xét của em về hình tứ giác ABDC.

Gợi ý:

 

Hình tứ giác ABCD là hình chữ nhật

 

B. Hoạt động ứng dụng

Mảnh vườn nhà bạn Minh có dạng như hình vẽ bên. Bạn Minh muốn giúp bố làm một hàng rào ngản chia mảnh vườn thành một hình chữ nhật và một hình tam giác để trồng các loại rau. Em hãy góp ý với bạn Minh cách vạch đường thẳng để cắm các cọc rào giúp bố bạn ấy.

Gợi ý:

toan lop 4 bai 28 ve hai duong thang song song