Bài 29: Thực hành vẽ hình chữ nhật, hình vuông

Thứ ba , 25/04/2017, 21:23 GMT+7
     

 TOÁN LỚP 4 BÀI 29

GIẢI BÀI TẬP THỰC HÀNH VẼ HÌNH CHỮ NHẬT, HÌNH VUÔNG

A. Hoạt động thực hành

1. Em hãy vẽ một hình chữ nhật trên vở ô li.

Gợi ý:

Thực hiện theo yêu cầu. Vẽ chiều dài có số ô li nhiều hơn chiều rộng.

 

2. Em hãy vẽ hình chữ nhật, biết chiều dài 5cm, chiều rộng 3cm.

Gợi ý:

 

 

3. a) Em hãy vẽ hình chữ nhật ABCD biết AB = 6cm, BC = 8cm.

b) Nối A và C, B và D ta được hai đoạn thẳng AC và BD được gọi là hai đường chéo của hình chữ nhật ABCD ở trên. Em hãy dùng thước có vạch xăng-ti-mét để đo độ dài của hai đường chéo đó và cho biết chúng có bằng nhau không.

c) Hai dường chéo AC và BD cắt nhau tại điểm O, em hãy đo độ dài các đoạn AO, BO, CO, DO và cho biết chúng có bằng nhau không.

Gợi ý:

a) Vẽ hình chữ nhật ABCD theo kích thước đã cho: 

b) Độ dài của mỗi đường chéo: AC = 10cm; BD = 10cm. Hai đường chéo bằng nhau.

c) AO = BO = CO = DO = 5cm

 

4. Em hãy vẽ hình vuông biết cạnh của hình vuông dài 4cm.

Gợi ý:

 

5. Em hãy vẽ hình vuông có cạnh 5cm.

a) Em kiểm tra xem hai đường chéo AC và BD có vuông góc với nhau không? Có bằng nhau không?

b) Hai đường chéo AC và BD cắt nhau tại điểm O, em hãy cho biết các đoạn AO, BO, CO, DO có bằng nhau không.

Gợi ý:

a) Đường chéo AC vuông góc đường chéo BD

    AC = BD 

b) AO = BO = CO = DO

 

B. Hoạt động ứng dụng

Trên một bức tường hình chữ nhật có chiều dài 6m, chiều rộng 3m, cô giáo muốn treo hai bức tranh hình vuông có cạnh 1m, cách nhau 2m.

Em hãy giúp cô giáo vẽ phác hoạ bức tường và vị trí hai bức tranh sao cho cân đối.

Gợi ý

 

toan lop 4 bai 20 thuc hanh ve hinh chu nhat