Bài 30: Luyện tập (toán lớp 4)

Thứ ba , 25/04/2017, 21:48 GMT+7
     

 TOÁN LỚP 4 BÀI 30 LUYỆN TẬP

A. Hoạt động thực hành

1. Trong mỗi hình sau, em hãy nêu:

a) Các góc vuông, góc nhọn, góc tù, góc bẹt;

b) Các cặp cạnh vuông góc với nhau;

c) Các cặp cạnh song song với nhau.

Gợi ý: Từ trái qua phải:

a) • Hình thứ nhất:

- Góc vuông: đỉnh A, cạnh AB, AC; đỉnh H, cạnh HA, HB; đỉnh H, cạnh HA, HC.

- Góc nhọn: đỉnh B, cạnh BA, BH; đỉnh C, cạnh CA, CH; đỉnh A, cạnh AB, AH, đỉnh A cạnh AC, AH.

- Góc bẹt: đỉnh H, cạnh HC, HB.

• Hình thứ hai:

- Góc nhọn: đỉnh B, cạnh BE, BC; đỉnh B, cạnh BA, BE; đỉnh G, cạnh GA, GE; đỉnh E, cạnh EB, EC; đỉnh C, cạnh CB, CE

- Góc tù: đỉnh A, cạnh AB, AG; đỉnh B, cạnh BA, BC

- Góc bẹt: đỉnh E, cạnh EG, EC

b) AB vuông góc AC; AH vuông góc HB; AH vuông góc HC

c) AB song song GE; AG song song BE; AB song song EC; AB song song GC.

 

2. Em hãy quan sát hình bên và cho biết câu nào đúng, câu nào sai:

a) AH là đường cao của tam giác ABC;

b) AB là đường cao của tam giác ABC;

c) AB là đường cao của tam giác AHC;

d) BK là đường cao của tam giác BAC.

Gợi ý:

a) S; b) Đ; c) Đ; d) Đ

 

3. a) Em hãy vẽ hình chữ nhật ABCD biết AB = 4cm, BC = 3cm.

b) Về phía bên ngoài tam giác ABC (trong hình vẽ trên), em hãy vẽ các hình vuông ABEG, BCKL, CAMN. Đo độ dài đường chéo AC và tính diện tích mỗi hình vuông đó.

Gợi ý:

a) Thực hiện với ê ke

b) Độ dài đường chéo AC là 5cm

•  AB = 4 cm

Diện tích hình vuông ABEG:

4 x 4 = 16 (cm2)

•  BC = 3cm

Diện tích hình vuông BCKL:

3 x 3 = 9 (cm2)

•  AC = 5cm

Diện tích hình vuông CAMN:

5 X 5 = 25 (cm2)

Đáp số:                    

ABEG: 16cm2;

BCKL: 9cm2;

CAMN: 25 cm2

 

B. Hoạt động ứng dụng

Bạn Mai muốn vẽ mặt trước của một ngôi nhà bao gồm: mái ngói có dạng hình tam giác, tường nhà có dạng hình vuông, 1 cửa lớn ra vào ở chính giừa có dạng hình chữ nhật và hai ô cửa sổ ở hai bên cửa ra vào có dạng hình vuông. Em hãy giúp bạn Mai vẽ ngôi nhà thật đẹp nhé.

Gợi ý: