Bài 35: Đề-Xi-Mét Vuông

Thứ tư , 26/04/2017, 09:18 GMT+7
     

 TOÁN LỚP 4 BÀI 35

GIẢI BÀI TẬP ĐỀ-XI-MÉT VUÔNG

A. Hoạt động cơ bản

1. Chơi trò chơi “Ai nhanh, ai đúng”:

Điền số thích hợp vào chỗ chấm (theo mẫu):

Gợi ý:

a) Diện tích là 6cm2

b) Diện tích là 25cm2

c) Diện tích là 2cm2

d) Diện tích là 100cm2

 

B. Hoạt động thực hành

1. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

 a) 1dm2 = ...cm2 

 100cm2 = ...dm

 2300cm2 = ...dm2

 b) 5dm2 4cm2 = ...cm2 

 c) 12000cm2 = ...dm2

 45dm2 = ...cm2  

 1992dm2 = ...cm2

 9900cm2 = ...dm2

 10dm2 39cm2 = ...cm2

 1030cm2 = ...dm2 = ...cm2

Gợi ý:

a) 1dm2 = 100cm2

   100cm2 = 1dm2 

   2300cm2 = 23dm2

    45dm2 = 4500cm2 

    1992dm2 = 199200cm2 

    9900cm= 99dm2 

 

b) 5dm2 4cm2 = 504cm2 

    12000cm2 = 120dm2

    10dm2 39cm2 = 1039cm2 

 

    1030cm2 = 10dm 230cm2 

 

2. Điền dấu > < = vào ô trống

 210cm2 ... 2dm2 

 10cm2 5dm2 

 1863cm2 ... 18dm2 57cm2

 3020cm2 ... 30dm2 20cm

Gợi ý:

210cm2 = 2dm2 10cm2 

5dm2 30cm2 > 503cm2

1863cm2 > 18dm57cm

3020cm2 = 30dm2 20cm2c. 

 

C. Hoạt động ứng dụng

Đo chiều dài, chiều rộng của một vài đồ vật xung quanh em theo đơn vị đề-xi-mét rồi tính diện tích (chẳng hạn đo kích thước của viên gạch lát nền nhà bằng đơn vị đề-xi-mét, rồi tính diện tích của viên gạch đó).

Gợi ý:

Cạnh viên gạch hình vuông là 4dm

Diện tích viên gạch là: 4 x 4 = 16dm2

                                    Đáp số: 16dm2

toan lop 4 bai 35 de xi met vuong