Bài 36: Mét Vuông

Thứ tư , 26/04/2017, 09:39 GMT+7
     

 TOÁN LỚP 4 BÀI 36

GIẢI BÀI TẬP MÉT VUÔNG

A. Hoạt động cơ bản

1. Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

Gợi ý:

a) Diện tích là 36dm2

b) Diện tích là 20dm2

c) Diện tích là 100dm2

 

B. Hoạt động thực hành

1. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

   1m2 = ...dm2

   100dm2 = ...m2

   1m2 = ...cm2

   10000cm2 = ...m2

   4500dm2 = ...m2

   2300m2 = ...dm2

   12m2 = ...cm2

   4030cm2 = ...dm2 ...cm2

   1dm2 39cm2 = ...cm2

   5m2 4cm2 = ...cm2

Gợi ý:

Viết số: 1m2 = 100dm2

   100dm2 = 1m

   1m2 = 10000cm2 

   10000cm2 = 1m

   10dm2 39cm2 = 1039cm2

   4500dm2 = 45m2

   2300m2 = 230000dm2

   12m2 = 120000cm2

   4030cm2 = 40dm2 30cm2

   5m2 4cm2 = 504cm2

 

2. Tính diện tích của miếng bìa có các kích thước như hình vẽ dưới đây:

Gợi ý:

Bài giải

Diện tích hình chữ nhật AMNI cũng là diện tích hình chữ nhật CKPQ:

    20 x 10 = 200 (cm2)

Độ dài cạnh AD:

    30 + 10 = 40 (cm)

Độ dài cạnh DQ:

    50 - 20 = 30 (cm)

Diện tích hình chữ nhật ABCD:

    40 X 30 = 1200 (cm2)

Diện tích miếng bìa là:

    1200 + 200 + 200 = 1600 (cm2)

                            Đáp số: 1600cm2

 

3. Giải bài toán:

Để lát một căn phòng, người ta dùng hết 200 viên gạch hình vuông có cạnh dài 40cm. Hỏi căn phòng đó có diện tích bao nhiêu mét vuông, biết diện tích phần mạch vừa không đáng kể?

Bài giải

Diện tích một viên gạch là:

     40 x 40 = 1600 (cm2)

Diện tích căn phòng là:

     1600 x 200 = 320000 (cm2)

     320000cm2 = 32m2

                     Đáp số: 32m2 

 

C. Hoạt động ứng dụng

1. Em hỏi bố, mẹ để biết:

Diện tích nền nhà em khoảng bao nhiêu mét vuông?

Gợi ý:

Diện tích nền nhà em khoảng 34m2

 

2. Em hỏi thầy/cô giáo để biết:

Diện tích lớp học của em khoảng bao nhiêu mét vuông?

Gợi ý:

Diện tích lớp học của em khoảng 35m2.

toan lop 4 bai 36 met vuong