Bài 5: Triệu. Chục Triệu. Trăm Triệu

Thứ bảy , 22/04/2017, 10:41 GMT+7
     

 TOÁN LỚP 4 BÀI 5

GIẢI BÀI TẬP TRIỆU. CHỤC TRIỆU. TRĂM TRIỆU

A. Hoạt động cơ bản

1. Chơi trò chơi “Đố bạn”:

Em viết một số bất kì, chẳng hạn: 341 908.

Em đố bạn đọc số em vừa viết.

Gợi ý:

Trò chơi:

690248: Sáu trăm chín mươi nghìn hai trăm bốn mươi tám.

 

3. Đếm thêm 1 triệu từ 1 triệu đến 10 triệu.

Gợi ý:

Đếm thêm 1 triệu:

1 triệu, 2 triệu, 3 triệu, 4 triệu, 5 triệu, 6 triệu, 7 triệu, 8 triệu, 9 triệu, 10 triệu.

 

B. Hoạt động thực hành

1. Viết số thích hợp vào chỗ chấm bằng cách đếm thêm 1 triệu:

3 000 000; 4 000 000; ........ ; ........ ; ........ ; ........ ;  ........ 

Gợi ý:

Viết số: 3000000; 4000000; 5000000; 6000000; 7000000; 8000000; 9000000.

 

2. Viết số thích hợp vào chỗ chấm (theo mẫu):

Gợi ý:

Viết số: 30000000; 40000000; 50000000; 60000000; 70000000; 80000000; 90000000; 200000000; 300000000.

 

3. Viết các số sau và cho biết mỗi số có bao nhiêu chữ số, mồi số có bao nhiêu chữ số 0:

Gợi ý:

• 80000 có 5 chữ số, có 4 chữ số 0

4000000 có 7 chữ số, có 6 chữ số 0

63000000 có 8 chữ số, có 6 chữ số 0

500000000 có 9 chữ số, có 8 chữ số 0

 

C. Hoạt động ứng dụng

Với sự giúp đỡ của người lớn, em hỏi giá tiền một số đồ vật có giá trị đến hàng triệu đồng, chục triệu đồng, trăm triệu đồng rồi ghi lại.

Ví dụ:

- Ti vi của nhà em trị giá khoảng 5 000 000 đồng

- Xe máy của bố em trị giá khoảng 20 000 000 đồng

Gợi ý:

- Chiếc máy giặt nhà em trị giá 7000000 đồng

- Chiếc xe tay ga của bố em trị giá 36000000 đồng

- Chiếc xe ô tô của ông em trị giá khoảng 650000000 đồng

toan lop 4 bai 5 trieu chuc trieu tram trieu