Phân tích câu thơ kết trong Bài ca ngất ngưởng của Nguyễn Công Trứ

Thứ ba , 18/04/2017, 13:40 GMT+7
     

 Văn lớp 11: Phân tích câu thơ kết trong Bài ca ngất ngưởng của Nguyễn Công Trứ.

Gợi ý

a) Tác giả khẳng định thái độ sống ngất ngưởng của mình sau khi đã khẳng định tư tưởng, vượt lên thói tục và so sánh với những bậc danh sĩ tài giỏi trong sử sách Trung Hoa. Ông cũng là người ăn ở có trước, có sau: "Nghĩa vua tôi cho vẹn đạo sơ chung". Câu thơ kết một lần nữa khẳng định thái độ sống của một nhân cách cứng cỏi, một tài năng, một phẩm giá của một danh sĩ nửa đầu thế kỷ XIX.

b) Dù sao Nguyễn Công Trứ cũng là một môn đồ của đạo Khổng. Tư tưởng "trí quan trạch dân" đã thôi thúc ông đi học, đi thi, đỗ đạt ra làm quan lo đời, giúp nước. Lí tưởng "Tề gia trị quốc bình thiên hạ" luôn luôn vẫy gọi những người như Nguyễn Công Trứ. Ông từng nêu chí khí của kẻ làm trai:

Làm trai sống ở trong trời đất Phải có danh gì với núi sông.

Danh vọng với Nguyễn Công Trứ phải gắn liền với tài năng thực sự, danh vọng phải gắn liền với phẩm chất. Ở Nguyễn Công Trứ, ta thấy có ba điểm đáng quý:

- Tài thao lược

- Bản chất cứng cỏi

- Biết lo cho dân về mặt kinh tế, đời sống ổn định.

Nhìn chung vì lí tưởng, tài năng của trang nam nhi, ông vẫn ra làm quan.

 

Tham khảo bài phân tích tại đây:

 Phân tích bài thơ Bài ca ngất ngưởng 

bai ca ngat nguong nguyen cong tru