Phiếu kiểm tra 2: Chúng em đã học được những gì từ chủ đề vật chất và năng lượng ?

Thứ sáu , 31/03/2017, 18:05 GMT+7
     

PHIẾU KIỂM TRA 2 KHOA HỌC LỚP 5 

CHÚNG EM ĐÃ HỌC ĐƯỢC NHỮNG GÌ TỪ CHỦ ĐỀ VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG?

1. Hãy nối mỗi loại chất ở cột bên trái với đặc điểm ở cột bên phải sao cho phù hợp (SGK/53)

Gợi ý:

 

 

2. Sau đây là một số phát biểu về năng lượng mặt trời. Ghi chữ Đ vào ô trước phát biểu đủng, chữ S vào ô trước phát biểu sai

a) Nhờ năng lượng mặt trời mới có than đá.

b) Năng lượng mặt trời có thể gây ra mưa, gió, bão.

c) Mặt Trời quan trọng đối với sự sống trên Trái Đất chỉ ở vai trò chiếu sáng.

d) Từ năng lượng mặt trời người ta có thể tạo ra dòng điện.

Đáp án: a) S; b) Đ; c) S; d) Đ 

 

3. Chât đốt có thể được sử dụng vào những việc nào sau đây?

A. Đun nóng.

B. Thắp sáng

C. Chạy máy.

D. Sản xuất ra điện.

E. Tất cả những việc trên.

Đáp án:

E. Tất cả những việc trên. 

 

4. Trong 4 trường hợp dưới đây chỉ có 1 trường hợp mắc mạch điện đúng và đèn sáng. Đó là trường hợp nào?

Đáp án: Trường hợp c

 

5. Nêu 2 tính chất khác nhau giữa thép và cao su. Nêu 2 ví dụ về việc sử dụng thép (hoặc cao su) trong thực tê mà ứng dụng các tính chất đó.

Gợi ý:

Hai tính chất khác nhau giữa thép và cao su:

- Thép: cứng, bền.

- Cao su: đàn hồi, cách điện.

 

6. Điền 3 - 4 ví dụ vể các việc nên làm hoặc không được/không nên làm dể đảm bảo an toàn và tiết kiệm khỉ sử dụng diện vào các cột trong bảng sau. (SGK/54)

Gợi ý:

  Việc nên làm

 Việc không được/không nên làm

  - Báo cho nhân viên điện lực biết khi thấy đường dây điện bị hỏng.

 - Tắt các thiết bị điện khi không sử dụng.

 - Sử dụng bóng đèn tiết kiệm điện.

 - Thả diều dưới đường dây điện.

 - Phơi quần áo trên dây điện.

 - Cầm phích cắm điện khi tay ướt.

 - Sử dụng sai số vôn cho vật dùng điện.