Bài 10: Yến, Tạ, Tấn

Chủ nhật , 23/04/2017, 09:28 GMT+7
     

 TOÁN LỚP 4 BÀI 10

GIẢI BÀI TẬP YẾN, TẠ, TẤN

A. Hoạt động cơ bản

1. Chơi trò chơi “Đố bạn”:

Em đố bạn tìm số thích hợp để điền vào chỗ chấm và đọc to tình huống trong mỗi hình vẽ dưới đây:

toan lop 4 bai 10 cau 1

Gợi ý:

Trò chơi:

Năm con vịt cân nặng 10kg, hai túi gạo cân nặng 10kg, hai bao xi măng cân nặng 100kg, năm con cá mập cân nặng 1000kg.

 

2. Viết “2 yến” hoặc “2 tạ” hoặc “2 tấn” vào chỗ chấm cho thích hợp: Con bò cân nặng...; Con voi cân nặng...; Con chó cân nặng...

Gợi ý:

Con bò cân nặng 2 tạ; Con voi cân nặng 2 tấn;

Con chó cân nặng 2 yến.

 

B. Hoạt động thực hành

1. Tìm số thích hợp để điền vào chỗ chấm:

Gợi ý:

 

2. Tính

a) 17 yến + 36 yến;

b) 125 tạ x 5;

c) 563 tạ - 85 tạ;

d) 512 tấn : 8.

 

Gợi ý:

 

3. Giải bài toán:

Một xe ô tô chở hàng ủng hộ đồng bào bão lụt. Chuyến đầu chở được 2 tấn gạo, chuyến sau chở nhiều hơn chuyến đầu 5 tạ gạo. Hỏi cả hai chuyến chở được bao nhiêu tạ gạo?

Bài giải

Đối 2 tấn = 20 tạ

Sô gạo chuyến sau chở được là:

20 + 5 = 25 (tạ)

Cả hai chuyến chở được là:

20 + 25 = 45 (tạ)

                Đáp số: 45 tạ gạo. 

 

C. Hoạt động ứng dụng

1. Tập ước lượng sử dụng các đơn vị đo khối lượng: ki-lô-gam, yến, tạ, tấn rồi viết vào vở, chẳng hạn: “Con chó nhà em cân nặng khoảng 2 yến".

Gợi ý:

- Chậu hồng nhà em cân nặng khoảng 2kg.

- Bao thóc nhà em cân nặng khoảng 3 yến.

- Con bò bố nuôi cân nặng khoảng 2 tạ.

- Chiếc máy cày của hợp tác xã cân nặng khoảng 5 tấn.

 

2. Trả lời câu hỏi và viết vào vở:

- Để tính sản lượng lúa thu hoạch mỗi vụ của một gia đình, người ta thường dùng đơn vị đo khối lượng nào?

- Để tính số gạo ăn hằng tháng của một gia đình, người ta thường dùng đơn vị đo khối lượng nào?

Gợi ý:

a) Để tính sản lượng lúa, người ta dùng đơn vị tạ.

b) Để tính số gạo ăn hàng tháng, người ta dùng đơn vị ki-lô-gam.

toan lop 4 bai 10 yen ta tan